Säätiö

Säätiö kehittää lapsiperheille soveltuvia kuntoutuspalveluita ja työmenetelmiä vastaamaan paremmin erityisen tuen tarpeessa olevien perheiden tarpeita. Organisaation laatu- ja toimintajärjestelmän ja sidosryhmien kehittämistyö on jatkuvaa.