IMG_7543
14.11.2017 15.51

Terveisiä Lastenpsykiatriyhdistyksen syyskoulutuspäiviltä

Säätiömme johtava lääkäri Jaana Nuotio nostaa nuoren näkökulman esiin Lastenpsykiatriyhdistyksen syyskoulutuspäiviltä.

Lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Miia Kaartinen, LT (TAYS) kertoi esityksessään keskushermoston päivityksestä nuoruudessa ja autismikirjon häiriöiden ilmiasun vaihtelevuudesta. 

Kehityksellisenä haasteena ei voida pitää nuoren koko identiteettiä. Nuorella on oikeus olla eri mieltä diagnoosistaan hoitavan tahon kanssa, mutta on tärkeää miettiä voidaanko jostain olla samaa mieltä? 

Esityksessä todettiin, että resilienssi ja riskitekijät vaikuttavat molemmat autismikirjon ilmiasuun nuoruudessa - osalla nuorista tähän vaiheeseen liittyy erityisiä haasteita, ja osa selviää vähemmällä.

Palaa otsikoihin