IMG_7543
9.11.2017 16.34

Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotus julkaistu tänään

Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotukset kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi ovat vihdoin valmiina. Säätiömme johtaja kommentoi ehdotuksia vammaisten ja sairaiden lasten sekä heidän perheidensä näkökulmasta.

Raportissa huomioidaan lapsuus omana erityisenä elämänvaiheena myös kuntoutuksen näkökulmasta. Siinä nostetaan perustellusti esiin lapsen ja hänen hänen perheensä osallisuus kuntoutuksen suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Lisäksi raportissa tuodaan esiin kuntoutuksen oikea-aikaisuuden, vertaistuen ja moniammatillisuuden merkitykset. Lapsen vanhemmat tulee myös aina ottaa mukaan lapsensa kuntoutukseen. Kuntoutuksen tavoitteellisuus ja kuntoutussuunnitelmien konkreettisuus ovat keskeisiä lähtökohtia hyvälle perhekuntoutukselle.

Lapsen kuntoutuksessa tulisi lähtökohtaisesti huomioida arjessa pärjäämisen lisäksi se, että lapsen kehitystä tulee suojata tarjoamalla hänelle riittävästi toistuvia kokemuksia  mielihyvästä ja elämänilosta hänelle läheisten ihmisten kanssa. Ne kuuluvat lapsuuteen, ja niillä on tärkeä kehityksellinen tehtävä. 

Tärkeää on, kuten raportissa todetaan, että järjestöjen kokemusta ja vahvaa osaamista tulee tulevaisuudessakin hyödyntää kuntoutuksen toteuttamisessa, kehittämisessä ja tutkimisessa.

Säätiömme haluaa nyt ja tulevaisuudessa osaltaan huolehtia siitä, että lapset ja heidän perheensä saavat laadukasta kuntoutusta, jossa toteutuu komitean ehdotukset.

Katariina Pärnä
MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön johtaja, VTT

Palaa otsikoihin