Arvot ja tavoitteet

Jokainen vanhempi haluaa nähdä lapsensa tulevaisuudessa valoisia mahdollisuuksia. Lapsi tarvitsee aikuisia, jotka jakavat iloa hänen kehitysaskeleistaan, erityisesti silloin kun lapsen kehityksessä on haasteita.

Työtämme ohjaavia arvoja ovat

  • lapsen ja lapsuuden arvostus
  • yhteisvastuu
  • inhimillisyys
  • suvaitsevaisuus
  • ilo

 Meille tärkeitä toimintaperiaatteita ovat

  • lapsen osallistuminen
  • perhekeskeisyys

  • toiminnallisuus
  • avoimuus ja yhteistyöhakuisuus
  • joustavuus

Lapsi aikuisen mielessä ja sydämessä

Palveluissamme painottuvat lapsi- ja perhelähtöinen työtapa sekä voimavarasuuntautuneisuus.  Vanhemmuuden ja lapsen mahdollisimman hyvän kasvun sekä kehityksen tukeminen ovat säätiön palveluiden ydin.

Läheisten ihmissuhteiden laatu on tärkeimpiä lapsen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä. Perhekuntoutuksen tehtävä on nostaa esiin lasten, äitien ja isien ainutlaatuiset ihmissuhteet, joissa lasten lisäksi kasvavat myös vanhemmat. Vanhemmuuteen kuuluu myös oman epätäydellisyyden peilaaminen lapsen kanssa. Kasvaminen on turvallista sellaisen aikuisen kanssa, joka suhtautuu itseensä ymmärtävästi ja joustavasti. 

Lapsi tarvitsee kehitystään suojaavien tekijöiden vahvistamista. Erityislapsen vanhempien jaksamista tulee tukea monin eri keinoin. Moni vanhempi kaipaa tietoa ja mahdollisuutta pysähtyä keskustelemaan. 

Kaikki vanhemmat haluavat nähdä lapsensa tulevaisuudessa valoisia mahdollisuuksia. Lapsi tarvitsee aikuisia, jotka jakavat iloa hänen kehitysaskeleistaan – vaikka välillä kompastuisikin. 

Perhekuntoutuksessa moniammatillinen kuntoutustiimi keskittyy yhdessä perheen kanssa jäsentämään lapsen kuntoutusta arkilähtöisesti.