Palvelupäällikkö-MLL-Lasten-ja-Nuorten-Kuntoutussäätiö
Säätiön palvelupäällikkönä toimii Sirkka Kosunen, sosionomi YAMK