Kuntoutuspäällikkö-MLL-Lasten-ja-Nuorten-Kuntoutussäätiö
Säätiön kuntoutuspäällikkönä toimii Eija-Maija Toikka, sosionomi YAMK