Yhteys-kotiin-hanke-MLL-Lasten-ja-Nuorten-Kuntoutussäätiö

Yhteys kotiin – Kuntoutuksen tulokset arkeen videoyhteyden avulla

Kehittämishanke Yhteys kotiin – Kuntoutuksen tulokset arkeen videoyhteyden avulla tuottaa uutta tietoa etäkuntoutuksen ja laitosmuotoisen perhekuntoutuksen yhdistämisestä. Kehittämishanke kuuluu Kelan Etäkuntoutus -hankkeeseen.

Perhekuntoutuksessa lapsella ja hänen perheellään on mahdollisuus pysähtyä arjen kiireen keskeltä pohtimaan ja harjoittelemaan uusia tapoja ajatella ja toimia. Jaksotetusti kuntoutuslaitoksessa toteutettavan kuntoutuksen haasteena voi olla kuntoutuksen vaikutusten siirtyminen osaksi kuntoutujan arkielämää.  Yhteys kotiin -hanke pyrkii saamaan vastauksia siihen, miten laitosmuotoisen kuntoutuksen tavoitteiden ja tulosten siirrettävyyttä lapsen ja perheen arkiympäristöön voidaan lisätä ja samalla jäntevöittää kuntoutusprosessin kaarta.

Yhteys kotiin -mallissa kuntoutustyöryhmän jäsen on perheeseen yhteydessä reaaliaikaisen videoyhteyden välityksellä kuntoutusjaksoja edeltävästi, niiden välillä ja jaksojen jälkeen. Yhteys kotiin -mallia testataan ja kehitetään hankkeen aikana 25 perheen kanssa. Perheiden kuntoutusprosesseista kerätään systemaattisesti tutkimusaineistoa etäkuntoutuksen vaikutusten tarkastelemiseksi sekä määrällisesti että laadullisesti. Interventioryhmän lisäksi kerätään suuruudeltaan samankokoinen kontrolliaineisto keskinäisen vertailtavuuden mahdollistamiseksi. Kontrolliryhmän kuntoutus etenee Kelan standardin mukaisesti ilman etäkuntoutusinterventiota. Hankkeen kohderyhmänä on alle 18-vuotiaat vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat.

Hanke käynnistyi syyskuussa 2016 ja päättyy elokuussa 2018.

Kehittämishankkeen rahoittaa Kela ja sen tuloksista raportoidaan vuoden 2018 aikana.


Kelan logoYhteys-kotiin-hanke-MLL-Lasten-ja-Nuorten-Kuntoutussäätiö

Katso lisää!

Etäkuntoutus -hanke

Yhteys kotiin -hanke Sosiaali- ja Kuntatalouslehti 4-2017
Sosiaali- ja Kuntatalouslehti 4/2017


Kysy lisää!

  • Projektipäällikkö Niina Hakala p. 040 653 1736, niina.hakala@mll.fi
  • Kehittämispäällikkö Nina Mellenius p. 040 501 7707, nina.mellenius@mll.fi