SPIRAL-pelin-uudet-muodot-MLL-Lasten-ja-Nuorten-Kuntoutussäätiö

SPIRAL-pelin uudet muodot

SPIRAL-lautapeli on Kelan rahoittaman Tulevaisuus pelissä -kehittämishankkeen tulos. Lautapeliä käytetään kuntoutuksessa tavoitteen asettelun tukena.

SPIRAL-lautapeli on Tulevaisuus pelissä -kehittämishankkeen (2014–2016) tulos.  SPIRAL-pelin uudet muodot on jatkokehittämishanke (2017–2018) ja siinä laajennetaan menetelmän käytettävyyttä uusille kohderyhmille a) kielestä riippumattomampi, kuvallisesti tuettu versio aikuisille ja lapsille sekä b) ruotsin ja englannin kielelle käännetyt versiot. Lisäksi menetelmää pilotoidaan ammatillisen kuntoutuksen tavoitteen asettelun tukena. Molemmat kehittämishankkeet ovat Kelan rahoittamia.

Jatkokehittämistyön tavoitteena on parantaa kuntoutuksen asiakaslähtöisyyttä ja tasavertaisuutta laajentamalla GAS-menetelmää tukevan SPIRAL-lautapelin käytettävyyttä kommunikaatiorajoitteita omaaville kohderyhmille.

SPIRAL-lautapeli on ryhmässä toimiva itsearviointityökalu kuntoutustyöntekijöiden käyttöön. SPIRAL-menetelmä todettiin vuosina 2014–2016 toteutetussa Tulevaisuus pelissä -kehittämishankkeessa toimivaksi tavoitetyöskentelyä sujuvoittavaksi työkaluksi aikuisten mielenterveyskuntoutujien ja autismin kirjon nuorten kuntoutuksessa.

Jatkokehittämishanke toteutetaan yhteistyössä MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön, Kuntoutussäätiön, Aivoliiton, Finla työterveyden ja Kelan kanssa.

Lisätietoa

Spiral-lautapeli kuntoutuksen tueksi


Kysyy lisää!


Mari Saarinen, PsL neuropsykologian erikoispsykologi (VET) p. 040 5265 076
Nina Mellenius, kehittämispäällikkö p. 040 5017 707