Pääkuva_9295

POP-palveluohjausta perheille

POP-hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla. Sen avulla edistetään perheiden valintamahdollisuuksien toteutumista sekä yhdenvertaisten palvelujen saatavuutta.

POP-hankkeen avulla levitetään ja juurrutetaan säätiössä kehitettyä palveluohjauskäytäntöä eri sidosryhmille muuttuvassa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä. Hankkeen kohderyhmänä ovat pitkäaikaissairaiden ja vammaisten lasten perheet sekä muun erityisen tuen tarpeessa olevat perheet sekä heidän kanssaan toimivat ammattilaiset.

Vuonna 2018 hankkeessa nostetaan esille perheiden tarpeita ja vahvistetaan asiakaslähtöistä palveluohjauskäytäntöä. Järjestölähtöistä yhteistyötä tehdään Autismi- ja Aspergerliiton, Kehitysvammaisten Palvelusäätiön, Salon omaishoitajat ry:n sekä TATU ry:n kanssa.

Vuonna 2019 tavoitteena on levittää aiemmin kehitettyä palveluohjauksen hyvää käytäntöä 15 sidosryhmälle.  Hankkeen aikana toimitetaan myös palveluohjauskirja sekä muuta materiaalia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä perheille.

POP-hankkeen tavoitteena on saada perheiden palveluohjaus osaksi sosiaali- ja terveyspalveluja, jolloin sosiaalipalvelujen yhteensovittaminen muiden palvelujen kanssa helpottuisi. Perheen näkökulmasta palveluista on enemmän hyötyä, jos sen elämäntilannetta voidaan katsoa kokonaisuutena.

Projektivastaavana toimii palvelupäällikkö, sosionomi (YAMK) Sirkka Kosunen ja projektityöntekijänä kuntoutustyöntekijä, kuntoutuksen ohjaaja (YAMK) Virpi Hurula.

Lisätietoa sirkka.kosunen@mll.fi

Tuettu_Veikkauksen_tuotoilla_TUNNUS_Sininen_RGB