Laadunhallinta-MLL-Lasten-ja-Nuorten-Kuntoutussäätiö

Laadunhallinta

Meille on tärkeää, että säätiömme asiakkaat ja yhteistyökumppanit saavat korkealaatuista palvelua. Tämä tarkoittaa perheen kunnioittamista, palveluiden saatavuutta ja yhdenmukaisuutta, potilasturvallisuutta, korkeatasoista osaamista ja vaikuttavuutta.

Säätiön laadunhallinta on toiminnan johtamista, yhdenmukaisia toimintakäytäntöjä, suunnittelua, arviointia ja laatutavoitteisiin pyrkimistä. Säätiön laatutyötä ohjataan IMS-toimintajärjestelmällä, joka sisältää prosessikuvaukset, käsikirjat, dokumentit, raportit, riskien hallinnan ja mittarit.

Keräämme asiakaspalautetta viikoittain jokaiselta asiakasperheen aikuiselta ja lapselta. Asiakaspalautteista saatua tietoa seuraamme laatumittareiden avulla, joiden avulla tunnistetaan vahvuudet ja kehittämistä vaativat kohdat.

Laatuvaatimuksemme sisältävät korkeatasoisen kuntoutusosaamisen, johon kuuluvat ammatillinen osaaminen, perheiden kohtaamisen taidot, toiminnan eettisyys ja perhekuntoutuksen menetelmiin liittyvä osaaminen.

Perhekuntoutuspalveluidemme tavoitteena on olla vaikuttavia ja lisätä mahdollisimman paljon lasten ja vanhempien hyvinvointia sekä terveyttä.

 

suositus