Kehittämiskumppanit-MLL-Lasten-ja-Nuorten-Kuntoutussäätiö

Kehittämiskumppanit

Toimimme kehittämiskumppaneina mukana useissa hankkeissa ja kuntoutusalan verkostoissa.

 • Ammattiopisto Livia – maaseutuopisto Paimio
 • Arjessa alkuun -projekti – Autismi- ja Aspergerliitto
 • AVIG UK – Association for Video Interaction Guidance UK – (yhdistyksen kouluttajajäsenyys)
 • Perheet keskiöön! Järjestön yhteinen perhekeskustoiminnan kehittämis- ja koordinaatiohanke (2018–2020) / STEA, Lastensuojelun Keskusliitto
 • Isät ja pojat puussa – seikkailutoimintaa neuropsykiatrisesti oireileville nuorille ja heidän isilleen / HUMAK Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Linkki-toiminta, Kota ry, Turun Aisti ry ja Salon seudun ADHD-yhdistys, Barnavårdsföreningen i Finland (ADHDcenter) sekä Turun, Salon ja Paimion kunnat
 • Kehitysvammaliiton tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus TIKOTEEKKI
 • Kela
 • Kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämisyhdistys (KUTKE)
 • Kuntoutusverkosto KUVE
 • LAPE-kärkihanke (Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma) / THL
 • LASSO-työryhmä, Lasten sopeutumisvalmennuskurssien kehittämisverkosto
 • Mentalisaatioperustainen vanhempainryhmätoiminta - Mannerheimin Lastensuojeluliitto / STEA
 • Muutos-hanke - Hyvän kuntoutuskäytännön seuranta (GAS) / Kela
 • Niilo Mäki säätiön valtuuskunta ja NMI-verkosto
 • Palvelupolkumalli/ Tatu ry
 • SOPE-työryhmä (sopeutumisvalmennustoimintaa järjestävien sosiaali- ja terveysjärjestöjen kehittämistyöryhmä)
 • SPIRAL-pelin uudet muodot -hanke / Kuntoutussäätiö, Aivoliitto, Finla työterveys / KELA
 • STEA
 • Suomen ensitietoverkosto
 • Suomen Theraplay-yhdistys ry
 • Varsinais-Suomen MONIKU-verkosto
 • Yhteys kotiin – Kuntoutuksen tulokset arkeen videoyhteyden avulla kehittämishanke / KELA