Lapsen-ja-nuoren-moniammatillinen-yksilökuntoutus-MLL-Lasten-ja-Nuorten-Kuntoutussäätiö

Lapsen neurologisen ja yleislinjan yksilöllinen perhekuntoutus

Yksilöllinen perhekuntoutus sopii perheellesi, jos lapsesi on saanut päätöksen Kelan vaativaan lääkinnälliseen tai harkinnanvaraiseen kuntoutukseen. Yksilöllisestä perhekuntoutuksesta hyötyvät lapset, joilla on jokin fyysinen tai psyykkinen sairaus.

Lapsen ja nuoren yksilöllinen perhekuntoutus on tarkoitettu koko perheelle. Yksilölliseen perhekuntoutukseen hakeutuvan perheen lapsella voi olla neurologinen, neuropsykiatrinen, psykiatrinen tai muu kehityksellinen sairaus tai vamma, tai somaattinen pitkäaikaissairaus.

Kuntoutus toteutetaan noin 5 vuorokauden mittaisina jaksoina. Kuntoutukseen liittyvät etuudet, kuten kuntoutusrahan ja matkakustannukset, maksaa Kela.

Yksilöllisen perhekuntoutuksen tavoitteet

Perhekuntoutuksen tavoitteet laaditaan perheen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Kuntoutuksessa vahvistetaan lapsen toimintakykyä ja hänen mahdollisuuksiaan osallistua itselleen tärkeisiin asioihin. Keskeisenä osana perhekuntoutusta ovat myös vanhemmuuden ja sisarussuhteiden tukeminen. Lisäksi pyritään tukemaan perheen arjen voimavaroja ja autetaan lapsen kuntoutusasioiden järjestelyissä.   

Yhdessä perheen kanssa

Perhekuntoutus sisältää tekemistä ja keskusteluja oman perheen kesken. Huomioimme myös eri ikäisten sisarusten tarpeet. Kaikilla lapsilla on mahdollisuus osallistua yhteiseen tekemiseen esteettömästi.

Perhekuntoutuksen ympäristö

Perhekuntoutus järjestetään  Alvar Aallon suunnittelemassa kuntoutuskeskuksessa Paimiossa. Keskus sijaitsee mäntymetsäisessä miljöössä noin 30 kilometrin päässä Turun keskustasta. 

Kuntoutustilamme ovat esteettömät ja lapsiystävälliset, ja ne mahdollistavat monipuolisen, hyvän kuntoutuskäytännön mukaisen toiminnan. Käytämme kuntoutustyössä monipuolisesti myös kuntoutuskeskusta ympäröivää luontoa.

Luonnonläheisestä ympäristöstämme ja sisätiloistamme löytyy runsaasti turvallista ja virikkeellistä tekemistä myös perheen vapaa-aikaan. Perheet majoittuvat kuntoutuksen ajan pihapiirissä sijaitsevassa omassa perheasunnossa.

Lue lisää kuntoutuskeskuksen historiasta: 
Paimion parantola (Paimion kaupunki)
Paimion parantolan historiaa

Kuntoutusohjelman sisältö

Kuntoutusohjelma räätälöidään yksilöllisesti perheen kuntoutuksen tavoitteiden ja tarpeiden mukaisesti. Lue lisää kuntoutuksessa käytetyistä menetelmistä!


Vertaisryhmät

Osa kuntoutuksesta toteutetaan vertaisryhmissä.  Vanhemmat ja lapset kokoontuvat omissa ryhmissään. Vertaisryhmässä vanhemmalla on mahdollisuus jakaa kokemuksiaan ja tavata muita samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia vanhempia. Lastenryhmässä jokaisen lapsen tarpeet huomioidaan yksilöllisesti ja lasta tuetaan löytämään itselleen sopiva tapa osallistua yhteiseen toimintaan.

Katso lisää!

Hyvä tietää


Ota yhteyttä!


Kirsi Helminen-Seppälä 14 2 2018-01
Kuntoutussihteeri
Kirsi Helminen-Seppälä
p. 040 1801117

Kuntoutussuunnittelija
Sirke Ruusunen, p. 040 8421 517

Kuntoutussuunnittelija

Kristiina Elovaara, p. 040 7034272