HOPE-kuntoutus-MLL-Lasten-ja-Nuorten-Kuntoutussäätiö

HOPE-Kuntoutus

HOPE (Holistic Pediatric Rehabilitation Programme for Children with Acquired Brain Injury) on kokonaisvaltainen perhekuntoutusohjelma lapselle tai nuorelle, jolla on syntymän jälkeen saatu aivovamma. Kuntoutus on tarkoitettu koko perheelle.

Kuntoutus toteutetaan 5 vuorokauden mittaisina kuntoutusjaksoina. Lisäksi kuntoutukseen kuuluu avokuntoutuskäyntejä kotipaikkakunnallasi. Kuntoutus on vakuutusyhtiön korvaamaa (liikennevahingot ja tapaturmat).

Kuntoutuksen tavoitteet

Kuntoutuksessa pyritään tukemaan lapsen toimintakykyä kokonaisvaltaisesti. Kuntoutuksessa tuetaan koko perhettä vammautumisen seurauksiin sopeutumisessa. Lisäksi pyrimme vahvistamaan perheenjäsenten välisiä suhteita muuttuneessa tilanteessa. Autamme myös lapsen arjessa mukana olevia tahoja lisäämään keskinäistä yhteistyötä.

Yhdessä perheen kanssa

Kuntoutus sisältää tekemistä ja keskusteluja oman perheen kesken. Huomioimme eri ikäisten sisarusten tarpeet. Ohjelmaan kuuluu myös toimintaa kaikille HOPE-kuntoutukseen osallistuville lapsille ja vanhemmille yhdessä.

Katso lisää! 

Menetelmät

Vertaisryhmät

Osa kuntoutuksen toiminnasta toteutetaan ryhmissä.  Vertaisryhmässä voit turvallisesti jakaa kokemuksiasi ja tapaat muita samankaltaisessa elämäntilanteessa olevia perheitä. Vanhemmat ja lapset kokoontuvat omissa ryhmissään. Jokaisen lapsen tarpeet huomioidaan ryhmässä yksilöllisesti.  Ryhmässä lapsi tai nuori voi itse vaikuttaa toiminnan sisältöihin.

Hae mukaan!

Lähetä hoitavan lääkärin kuntoutusta koskeva suositus ja vakuutusyhtiön tai muun maksavan tahon maksusitoumus meille. Otamme yhteyttä sinuun asiakirjojen saavuttua.

Mikäli lapsesi ei ole oikeutettu vakuutusyhtiön korvaamaan aivovammakuntoutukseen, voit hakeutua perheesi kanssa Kelan järjestämään lapsen ja nuoren moniammatilliseen yksilökuntoutukseen.

Ota yhteyttä!


PsL, neuropsykologian erikoispsykologi (VET)
Mari Saarinen, p. 040 5265076