VIGMLL-ohjaus-MLL-Lasten-ja-Nuorten-Kuntoutussäätiö

VIGMLL®-ohjaus

VIGMLL®-ohjaus (Videoavusteinen vuorovaikutuksen ohjaus) on perheiden kanssa käytettävä vuorovaikutussuhteita tukeva menetelmä.

VIGMLL®-ohjauksen avulla autetaan vanhempaa tulemaan tietoiseksi kyvyistään rakentaa vastavuoroista yhteyttä lapseensa. VIGMLL®-ohjauksella vahvistetaan myös perheenjäsenten välistä tunneyhteyttä.

Mitä on VIGMLL®-ohjaus?

 VIGMLL® -ohjauksen avulla voidaan tukea monenlaisissa elämäntilanteissa olevia perheitä. Suomessa siitä on saatu hyviä kokemuksia perhekuntoutuksessa, sosiaalitoimen avopalveluissa, vammaisten ja sairaiden lasten ryhmäkuntoutuksessa ja varhaiskasvatuksessa. VIG-menetelmä on kansainvälisesti laajasti levinnyt viimeisen 20 vuoden aikana. Siitä on saatu paljon kiinnostavia tutkimustuloksia, joiden mukaan videoreflektiivisellä työskentelyllä voidaan vähentää vanhemman kokemaa stressiä ja vahvistaa hänen luottamustaan itsestään vanhempana. VIG on esimerkiksi mukana brittiläisissä hoitosuosituksissa perheille tarjottavista tukimuodoista, joiden avulla vahvistetaan lapsen ja vanhemman välistä kiintymystä.

VIGMLL®-ohjaus käytännössä

Aluksi perheen VIGMLL® -ohjaaja keskustelee vanhempien kanssa siitä, mihin vanhemmat toivovat erityisesti muutosta. Yhdessä pohditaan, miten ohjauksella voidaan tukea perheen sisäisiä vuorovaikutussuhteita. Lapsi on mukana ohjauksessa alusta saakka.  Myös lapsen ajatuksia kuunnellaan, koska hän on mukana videoitavissa tilanteissa. Seuraavaksi ohjaaja kuvaa muutaman lyhyen videon perheestä toimimassa yhdessä mahdollisimman luonnollisessa ja arkisessa puuhassa. Tämän jälkeen ohjaaja katsoo videon ja poimii sieltä hetkiä onnistuneesta ja vastavuoroisesta vuorovaikutuksesta vanhemman ja lapsen välillä.

Ohjauskeskustelut vanhempien kanssa perustuvat näihin video-otoksiin, ja vanhemmat saavat keskusteluissa tilaa pohtia oman vanhemmuutensa haasteita. Keskustelua käydään erityisesti vanhemmuuden vahvuuksista, joiden varassa vuorovaikutussuhde lapseen rakentuu ja näkyy videokuvassa. Lapsi voi olla mukana ohjauksessa saaden vanhemmiltaan myönteistä vahvistusta omista taidoistaan olla vuorovaikutuksessa ja ilmaista itseään.

VIGMLL® -ohjaus on intensiivinen ja lyhytkestoinen menetelmä. Useimmiten perheen kanssa tehdään 3–6 videokuvausta ja niihin perustuvia ohjauskeskusteluja. Ohjauksessa korostuvat menetelmän eettiset periaatteet, ja kaikkeen videointiin pyydetään aina vanhemmilta kirjallinen lupa.

VIGMLL® -ohjaus MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiössä

Menetelmä on ollut osa säätiön tarjoamaa vuorovaikutuskuntoutusta jo vuodesta 1996 lähtien, jolloin säätiö toi menetelmän Suomeen. Menetelmää on hyödynnetty laajasti erilaisissa perhekuntoutuspalveluissa, ja monet säätiön laitosmuotoiseen perhekuntoutukseen osallistuvat perheet saavat sitä. Säätiössä on yli 20 menetelmään kouluttautunutta ammattilaista, ja avomuotoista VIGMLL® -ohjausta tarjoavat sertifioidut ja kokeneet VIGMLL® -ohjaajat. Suomessa säätiö vastaa menetelmän nimikesuojatusta koulutuksesta ja työnohjauksesta.

Hakeutuminen VIGMLL® -ohjaukseen

VIGMLL® -ohjaukseen voi hakeutua vanhempien omasta aloitteesta tai ammattilaisen (lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä) suosituksesta. Ohjaukseen tullaan tavallisimmin kotikunnan sosiaalitoimen maksusitoumuksella. Ohjaukseen voi tulla myös itse maksaen.  VIGMLL® -ohjaus ei toistaiseksi ole Kelan korvaama terapiamuoto. Toimitamme mielellämme kirjallisen tarjouksen perheelle annettavasta VIGMLL® -ohjauksesta ja autamme ohjaukseen hakeutumisessa.


Ota yhteyttä!

Niina Hakala 
PsM, VIGMLL®-ohjaaja
niina.hakala@mll.fi

p. 040 6531 736