Toimintaterapiatarpeen-arviointi-MLL-Lasten-ja-Nuorten-Kuntoutussäätiö

Toimintaterapiatarpeen arviointi

Toimintaterapiatarpeen arvioinnissa selvitetään, miten lapsen kehitystä voidaan tukea mahdollisesti toimintaterapialla. Arvioinnissa kartoitetaan lapsen toimintakykyä, hänen kehityksellisiä taitojaan ja hänen suoriutumistaan päivittäisistä toiminnoista.

Mitä on toimintaterapiatarpeen arviointi?

Lapsen toimintaterapian tarvetta arvioidaan erilaisilla menetelmillä. Niiden avulla selvitetään, miten lapsen kehitystä voidaan tukea mahdollisesti toimintaterapialla. Arvioinnissa kartoitetaan lapsen toimintakykyä monipuolisesti ja lisäksi toimintaterapeutti kartoittaa yhdessä lapsen vanhempien ja lähipiirin kanssa, miten lapsi voi osallistua arkiympäristönsä tapahtumiin (päivähoito, koulu, vapaa-aika, leikkiminen ja lepo).

Toimintaterapiatarpeen arviointi käytännössä

Toimintaterapeutti tapaa lasta yleensä 2–3 kertaa ja sen lisäksi hän tapaa erikseen lapsen vanhempia alkuhaastattelussa ja palautekeskustelussa. Lisäksi terapeutti osallistuu tarvittaessa lapsen verkostotapaamisiin. Arvioinnissa käytetään erilaisia testejä ja mittareita, haastattelua, toiminnan havainnointia ja tarvittaessa videointia. Toimintaterapeutti kirjoittaa lausunnon arviointikäyntien tuloksista ja havainnoista. Lausunnossa voidaan suositella lapselle toimintaterapiajaksoa tai muita keinoja tukemaan lapsen päivittäisiä toimintoja.  

Hakeutuminen toimintaterapiatarpeen arviointiin

Toimintaterapiatarpeen arvioon tullaan usein terveydenhuollon, varhaiskasvatuksen tai opetuksen ammattihenkilön suosittelemana tai lähetteestä. Lapsen vapaaehtoinen sairauskuluvakuutus useimmiten korvaa lääkärin määräämän tutkimuksen (tämä kannattaa selvittää etukäteen vakuutusyhtiöstä).  Terapiatarpeen arviointiin voi saada lähetteen myös oman kunnan terveystoimen kautta, mikäli siellä arvioidaan se tarpeelliseksi. Tutkimuksen voi myös maksaa itse. Toimitamme mielellämme kirjallisen tarjouksen arvioinnin tekemisestä ja autamme hakeutumisessa palveluun. Teemme myös ostopalvelusopimuksia kuntien kanssa lasten toimintaterapiatarpeen arvioinneista.


Ota yhteyttä!

Toimintaterapeutti
Satu Auvinen

satu.auvinen@mll.fi

p. 040 726 1005