Pääkuva-8741-2

Theraplay

Theraplay on hoitomuoto, joka vahvistaa lapsen kiintymyssuhteita, tervettä itsetuntoa ja kyvykkyyttä sosiaalisissa suhteissa.

Mitä on Theraplay-terapia?

Theraplay-terapia perustuu aktiiviseen ja intensiiviseen vuorovaikutukseen, joka on tyypillistä pienen lapsen ja vanhemman väliselle terveelle suhteelle. Se on aikuisjohtoinen, mutta lapsen yksilöllisyyteen vahvasti virittyvä, fyysinen ja iloinen vuorovaikutushoito.

Kenelle Theraplay sopii?

Theraplay-terapiassa lapsen yksilölliset tarpeet ja ominaisuudet otetaan aina vahvasti huomion. Siksi sen sovellusalue on hyvin laaja ja monipuolinen. Theraplayta käytetään muun muassa seuraavissa tilanteissa ja haasteissa:

  • Vuorovaikutushäiriöt
  • Kehityshäiriöt ja -vammat
  • Neurologispohjaiset oireyhtymät
  • Traumaperäiset sopeutumishäiriöt 
  • Kiintymyssuhteisiin liittyvät haasteet (esim. adoptoidut lapset)
Vanhemmat hyötyvät usein Theraplayn tarjoamasta kokemuksellisuudesta ja konkreettisista elämyksistä yhdessä lapsen kanssa. Vanhemmat saavat myös mahdollisuuden keskustella omista havainnoistaan ja tuntemuksistaan terapeutin kanssa.

Theraplay käytännössä

Theraplay pohjautuu varhaisen vuorovaikutuksen elementteihin, ja siksi se on suurelta osin yhteistä kokemista. Aikuisella on terapiassa aktiivinen rooli. Kontakti ja vuorovaikutus ovat terapian peruselementtejä, ja sen vuoksi Theraplay-terapiassa ei käytetä leluja.  Tilanteen tärkein huomion kohde on toinen ihminen. Terapiassa käytettävät välineet ovat leikeissä mukana rakentamassa yhteyttä.

Theraplay on lyhytterapiaa, ja hoitokertojen määrä on keskimäärin 15–30. Terapiatapaamisiin osallistuvat lapsi ja vanhemmat yhdessä terapeutin kanssa. Lisäksi terapeutti tapaa vanhempia erikseen heidän omissa keskusteluissaan hoidon aikana. Theraplay-tapaamiset videoidaan. Terapiassa on keskeistä vanhemman kanssa videoiden äärellä käydyt keskustelut, joissa terapeutti auttaa vanhempia tiedostamaan heidän vahvuuksiaan rakentaa yhteyttä lapseensa.

Theraplay-terapia meillä

Theraplay-terapia on ollut osa säätiön tarjoamaa vuorovaikutuskuntoutusta jo vuodesta 2000 lähtien, ja sen elementtejä on hyödynnetty laajasti erilaisissa perhekuntoutuspalveluissa. Säätiössä perheitä palvelee neljä Theraplay-terapeuttia. Lisäksi säätiö tarjoaa ammattilaisille Suomen Theraplay-yhdistys ry:n hyväksymää Theraplay-työnohjausta. Theraplay on nimikesuojattu terapiamuoto EU:ssa ja Pohjois-Amerikassa.

Hakeutuminen Theraplay-terapiaan

Theraplay-terapiaan voi hakeutua vanhempien omasta aloitteesta tai lapsen hoitavan lääkärin suosituksesta. Terapiaan tullaan tavallisimmin kotikunnan tai sairaanhoitopiirin maksusitoumuksella. Terapiaan voi tulla myös itse maksaen.  Theraplay-terapia ei toistaiseksi ole Kelan korvaama terapiamuoto. Toimitamme mielellämme kirjallisen terapiatarjouksen ja autamme terapiaan hakeutumisessa.


Ota yhteyttä!

Niina Hakala 
PsM, Theraplay-terapeutti (koulutuksessa)

niina.hakala@mll.fi

p. 040 6531 736