_MG_9630

Perheterapia

Perheterapiassa käsitellään muutoksen tarpeessa koettuja asioita koko perheen voimin. Perheterapiassa työskentelyn kohteena ovat perheen jäsenten väliset vuorovaikutussuhteet ja perheen toimintatavat, eivät niinkään yksittäiset henkilöt.

Mitä perhepsykoterapia on?

Perhepsykoterapia, tuttavallisemmin perheterapia, on perheen ongelmallisiksi tai muutoksen tarpeessa oleviksi koettujen asioiden käsittelyä koko perheen voimin. Käsittelyssä ovat mukana perheen ulkopuolinen henkilö - perheterapeutti, tukemassa työskentelyä ja tuomassa siihen puolueettoman näkökulman. Työskentelyn kohteena ovat perheen jäsenten väliset vuorovaikutussuhteet ja perheen toimintatavat, eivät niinkään yksittäiset henkilöt.

Miten perhepsykoterapia toteutuu?

Pääosin perheterapiassa työskennellään keskustellen käsiteltävistä asioista. Yritetään yhdessä ymmärtää mitä perheessä tapahtuu, mihin asioihin muutosta tarvitaan ja miten muutokset ovat mahdollista toteuttaa. Keskustelun lisäksi monenlainen muu tekeminen voi olla tärkeää, koska perheen asiat voivat olla niin monimutkaisia, että niistä on aluksi vaikea löytää sanoja. Koska mukana voi olla useita perheenjäseniä samaan aikaan, yksi perheterapiatapaaminen kestää 60 tai 90 minuuttia. Joskus se voi kestää kauemminkin. Perheterapiassa kaikkien perheenjäsenten ajatukset ovat hyvin tärkeitä, siksi monet lapset ja nuoret pitävät osallistumisesta. Perheterapiassa osallistujien määrä voi myös vaihdella, ja joskus on hyvä työskennellä vain vanhempien tai lasten kesken.

Perhepsykoterapiaan hakeutuminen

Perheterapiaan tullaan tavallisemmin kotikunnan tai sairaanhoitopiirin maksusitoumuksella. Myös Kela voi olla maksajana, jos kyseessä on kuntoutuspsykoterapia. Lisäksi perheterapiaan voi tulla itse maksaen.  

Tutustu perheterapeuttiimme!


Ota yhteyttä!

Pekka Lyytinen

Kehitys- ja kasvatuspsykologian erikoispsykologi, PsL

Dialoginen ja voimavarakeskeinen perhepsykoterapeutti (ET)

pekka.lyytinen@mll.fi

p. 040-8437095