Palveluohjaus-MLL-Lasten-ja-Nuorten-Kuntoutussäätiö

Palveluohjaus

Palveluohjauksen avulla voidaan selventää lapsen kuntoutukseen liittyviä etuuksia ja sitä, miten perheen saamat palvelut vastaavat tarpeita. Palveluohjauksen tavoitteena on helpottaa perheen arjessa toimimista ja jaksamista.

Mitä on palveluohjaus?

Palveluohjaaja jäsentää yhdessä vanhempien kanssa lapsen ja perheen tarpeisiin perustuvaa palvelukokonaisuutta sekä etsii ratkaisuja sen toteuttamiseen.

Palveluohjaaja voi

  • kartoittaa nykyiset tuet ja palvelut
  • kartoittaa tulevat tuki- ja palvelutarpeet
  • auttaa tukien ja palvelujen hakemisessa
  • toimia verkostoissa perheen tukena ja yhdessä sovittujen asioiden esille nostajana.

Palveluohjausta voidaan toteuttaa kertaluontoisena tai se voi olla 2–4 tapaamiskerran prosessi. Palveluohjausta tarjoavat säätiössämme asiantuntevat ja kokeneet palveluohjauskoulutuksen saaneet ammattilaiset.

Miksi palveluohjaukseen?

Saat tietoa yhteiskunnan tukimuodoista ja palveluista sekä niiden hakemisesta.

  • Saat apua eri lomakkeiden täyttämisessä.
  • Palvelukokonaisuudesta muodostuu perheellenne tarkoituksenmukainen.
  • Palvelut ja tuet helpottavat arjessa toimimista.
  • Saat lisää voimavaroja arjessa selviytymiseen.
  • Saat apua viranomaisten kanssa asiointiin.

Palveluohjaukseen hakeutuminen

Palveluohjaukseen voi pyytää maksusitoumusta kotikunnan sosiaali- tai terveystoimesta. Toimitamme mielellämme tarjouksen palveluohjauksesta kotikuntaasi viranomaiselle. Vanhemmat voivat myös itse maksaa palveluohjauksen.  Kuntoutuksessa olevilla perheillä palveluohjaus kuuluu kuntoutusprosessiin eikä erillistä maksusitoumusta tarvita.


Ota yhteyttä!

Palvelupäällikkö
Sirkka Kosunen
sirkka.kosunen@mll.fi

p. 040 8354 366

Lisätietoa

Palveluopas