Neuropsykologinen-tutkimus-MLL-Lasten-ja-Nuorten-Kuntoutussäätiö

Neuropsykologinen tutkimus

Neuropsykologisen tutkimuksen avulla saadaan tietoa lapsen tai nuoren vahvuuksista ja mahdollisista haasteista.

Mitä on neuropsykologinen tutkimus?

Neuropsykologisen tutkimuksen avulla pyritään muodostamaan mahdollisimman tarkka kuva lapsen tai nuoren tiedonkäsittelytaitojen, tunne-elämän ja käyttäytymisen säätelyn kehityksestä. Vaikeuksien varhainen tunnistaminen ja toteaminen ovat tärkeitä, jotta lapselle tai nuorella saadaan suunniteltua sopivat tukitoimet.

Neuropsykologinen tutkimus voi olla paikallaan, jos lapsella on vaikeuksia esimerkiksi

 •  oppimisessa
 •  tarkkaavaisuuden säätelyssä
 •  tunnesäätelyssä
 • sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Neuropsykologinen tutkimus käytännössä

Neuropsykologiseen tutkimukseen sisältyy

 •  lapsen tai nuoren haastattelu
 • lapsen tai nuoren toiminnan havainnointi
 • vanhempien haastattelu
 • kyselylomakkeiden käyttö (vanhemmat, koulu/päivähoito)
 • neuropsykologiset testitehtävät
 • palautekeskustelu lapsen ja vanhempien kanssa
 • mahdollinen yhteisneuvottelu koululla tai päiväkodissa
 • kirjallinen yhteenveto jatkosuosituksineen.

Neuropsykologinen tutkimus kestää lapsen iästä ja tutkimuskysymyksistä riippuen tavallisimmin 4–6 tuntia. Lasten neuropsykologinen tutkimus toteutetaan aina osissa.

Hakeutuminen neuropsykologiseen tutkimukseen

Tutkimukseen tullaan tavallisesti lääkärin lähetteellä, jolloin tutkimuksen hinnasta on mahdollista hakea Kela-korvaus. Lapsen vapaaehtoinen sairauskuluvakuutus useimmiten korvaa lääkärin määräämän tutkimuksen (tämä kannattaa selvittää etukäteen vakuutusyhtiöstä).  Neuropsykologiseen tutkimukseen voi saada lähetteen myös sairaanhoitopiirin kautta, mikäli hoitava taho on arvioinut sen tarpeelliseksi. Tutkimuksen voi myös maksaa itse.

Lisätietoa neuropsykologistamme

Ota yhteyttä!

PsL, neuropsykologian erikoispsykologi (VET)
Mari Saarinen
mari.saarinen@mll.fi

p. 040 5265 076