Neuropsykologinen-kuntoutus-ja-ohjaus-MLL-Lasten-ja-Nuorten-Kuntoutussäätiö

Neuropsykologinen kuntoutus ja ohjaus

Neuropsykologisella kuntoutuksella voidaan auttaa lasta ja nuorta, jolla on vaikeuksia esimerkiksi tarkkaavaisuuden säätelyssä, oppimisessa, sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tai omien tunteiden säätelemisessä.

Mitä on neuropsykologinen kuntoutus?

Neuropsykologisen kuntoutuksen tavoitteena on tukea lapsen tai nuoren kehitystä silloin, kun esimerkiksi  vamma tai sairaus vaikuttaa lapsen kykyyn oppia ja toimia iän edellyttämällä tavalla.

Neuropsykologinen kuntoutus käytännössä

Neuropsykologisessa kuntoutuksessa tuetaan lapsen toimintakykyä muun muassa tekemällä harjoitustehtäviä, opetellaan uusia toimintatapoja haastaviin tilanteisiin ja harjoitellaan apuvälineiden käyttöä. Kuntoutuksessa pyritään tukemaan lapsen tai nuoren itsetuntoa sekä sosiaalisia suhteita. Vammatietouden (psykoedukaatio) tarjoaminen sekä lapselle että vanhemmille on kuntoutuksen tärkeä sisältö. Myös Lapsen koulun kanssa tehdään yhteistyötä.  Neuropsykologinen kuntoutustapaaminen kestää tavallisesti 45 tai 60 minuuttia lapsen iästä ja toimintakyvystä riippuen. Kuntoutusjakson pituus ja tapaamisten tiheys vaihtelevat yksilöllisesti.

Kuntoutukseen hakeutuminen

Kuntoutukseen tullaan tavallisemmin kotikunnan tai sairaanhoitopiirin maksusitoumuksella. Vakuutusyhtiö voi korvata neuropsykologisen kuntoutuksen kustannukset liikennevakuutuslain perusteella (tapaturmainen vammautuminen). Kuntoutukseen voi tulla myös itse maksaen.  


Ota yhteyttä!

PsL, neuropsykologian erikoispsykologi (VET)
Mari Saarinen
mari.saarinen@mll.fi

p. 040 5265076