MLL08

Allasterapia

Allasterapia on yksi fysioterapian muodoista ja sillä on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia lihaksiston, nivelien sekä hermoston toiminnalle. Allasterapian tavoitteet voivat asettua monipuolisesti tukemaan lapsen tai nuoren toimintakykyä.

Käy tutustumassa fysioterapeutteihin!


Mitä on allasterapia?

Veden avustuksen ja tuen turvin pystytään allasterapiassa toteuttamaan terapeuttista harjoittelua sellaisissa asennoissa, mitkä eivät muuten olisi mahdollisia. Esimerkiksi tasapainoharjoittelu ilman tukea voi onnistua vedessä, vaikka kävellessä lapsi tai nuori tarvitsisi liikkumisen apuvälineen tuekseen. Altaalla voi olla mahdollista nostaa harjoittelun intensiteettiä niin, että sydän- ja verenkiertoelimistön kokonaiskuormitusta saadaan nostettua ja aerobista kuntoa parannettua. Toisaalta allasterapiassa tavoitteena voi olla tietyn lihasryhmän tai lihaksen toimintakykyä lisäävät harjoitukset tai kehotietoisuuden lisääntyminen hengitysharjoitusten ja rentouttavien harjoitusten avulla.

Kuka toteuttaa allasterapiaa ja kenelle se on tarkoitettu?

Allasterapiaa toteuttaa koulutetut fysioterapeutit, joilla on usean vuoden kokemus lasten ja nuorten kuntoutuksesta. Fysioterapeuteillamme on kokemusta erityislapsen arjen huomioimisesta kokonaisvaltaisessa perhekuntoutuksessa. Yhteistyö lapsen tai nuoren lähettävän tai hoitavan tahon kanssa on myös terapeuteillemme tuttua.

Miten allasterapiaan hakeudutaan?

Allasterapiaan hakeudutaan yleisimmin Kelan maksusitoumuksella. Tällöin Kela maksaa toteutettavan terapian sekä muut terapiasta aiheutuvat kustannukset, jotka ylittävät omavastuu osuuden. Allasterapiaan voi hakeutua myös kotikunnan terveystoimen tai sairaanhoitopiirin maksusitoumuksella. Terapiaan voi tulla myös itse maksaen. Toimitamme mielellämme kirjallisen tarjouksen allasterapiasta ja autamme palveluun hakeutumisessa.


Ota yhteyttä!
Fysioterapeutti
Sami Arola
sami.arola@mll.fi
p. 040 528 4394