Traumaattinen-aivovamma-sopeutusmisvalmennus-MLL-Lasten-ja-Nuorten-Kuntoutussäätiö

Traumaattinen aivovamma

Sopeutumisvalmennuskurssilla saat mahdollisuuden jakaa kokemuksia muiden samankaltaisia haasteita arjessaan kohtaavien perheiden kanssa. Kurssilla saat tietoa lapsen aivovamman jälkioireista, kuntoutuksesta ja palveluista.

Kurssi kestää 5 vuorokautta, ja se on tarkoitettu koko perheelle. Kuntoutukseen liittyvät etuudet, kuten kuntoutusrahan ja matkakustannukset, maksaa Kela.

Kurssin tavoitteet

Tavoitteet kurssille laaditaan perheen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Kurssilla kuntoutujana oleva lapsi, sisarukset ja vanhemmat saavat lisää tietoa lapsen aivovammasta ja sen kuntoutuksesta. Keskeisenä kurssin tavoitteena on tukea lapsen toimintakykyä ja oiretiedostamista. Kurssilla keskustellaan aivovamman aiheuttamista seurauksista perheessä ja pyritään tukemaan vanhemmuutta ja sisarussuhteita. 

Vertaisryhmät

Suurin osa sopeutumisvalmennuskurssien toiminnasta toteutetaan ryhmissä. Vanhemmat, kuntoutujalapset ja sisarukset kokoontuvat omissa ryhmissään. Jokaisen lapsen tarpeet huomioidaan ryhmässä yksilöllisesti. Kuntoutustyöntekijät huolehtivat lapsesi hyvinvoinnista ja turvallisuudesta ryhmien aikana.  Lastenryhmässä tuetaan lapsen toimintakykyä ja tasavertaista osallistumista. Ryhmässä lapsi tai nuori voi itse vaikuttaa toiminnan sisältöihin.

Yhdessä perheen kanssa

Kurssi sisältää tekemistä ja keskusteluja oman perheen kesken. Ohjelmaan kuuluu myös toimintaa kaikille kurssille osallistuville lapsille ja vanhemmille yhdessä. Kaikilla lapsilla on mahdollisuus osallistua yhteiseen tekemiseen esteettömästi.

Katso lisää!

Menetelmät

Ota yhteyttä!

Kirsi Helminen-Seppälä 14 2 2018-01

Kuntoutussihteeri
Kirsi Helminen-Seppälä
p. 040 1801117

Kuntoutussuunnittelija
Sirke Ruusunen, p. 040 8421 517

Kuntoutussuunnittelija
Kristiina Elovaara, p. 040 7034272 Hakuohje