Diabetes-sopeutumisvalmennuskurssit-MLL-Lasten-ja-Nuorten-Kuntoutussäätiö

Diabetes (1-tyyppi)

Diabetes-sopeutumisvalmennuskurssilla tapaat muita perheitä, jotka elävät arkea diabeteksen kanssa. Saat kurssilla tietoa diabeteksesta ja sen hoidosta sekä palveluista.

Kurssi kestää 5 vuorokautta, ja se on tarkoitettu koko perheelle. Kuntoutukseen liittyvät etuudet, kuten kuntoutusrahan ja matkakustannukset, maksaa Kela.

Kurssin tavoitteet

Tavoitteet kurssille laaditaan perheen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Kurssilla koko perhe saa lisää tietoa diabeteksesta ja sen hoidosta. Kurssin keskeisenä tavoitteena on tukea diabetesta sairastavan lapsen itsehoitoa hyödyntäen ammattilaisten ohjausta ja vertaiskokemuksia. Kuntoutuksessa tuetaan myös lapsen mahdollisimman täysipainoista osallistumista hänelle itselleen merkityksellisiin asioihin sairaudesta huolimatta. Lisäksi pyritään löytämään perheen arkea helpottavia ratkaisuja.

Vertaisryhmät

Suurin osa sopeutumisvalmennuskurssien toiminnasta toteutetaan ryhmissä. Vanhemmat, kuntoutujalapset ja sisarukset kokoontuvat omissa ryhmissään. Jokaisen lapsen tarpeet huomioidaan ryhmässä yksilöllisesti. Kuntoutustyöntekijät huolehtivat lapsesi hyvinvoinnista ja turvallisuudesta ryhmien aikana. Ryhmissä keskeisenä sisältönä on vertaiskokemusten tarjoaminen diabetesta sairastavalle lapselle, hänen sisarukselleen sekä vanhemmille.

Yhdessä perheen kanssa

Kurssi sisältää tekemistä ja keskusteluja oman perheen kesken. Ohjelmaan kuuluu myös toimintaa kaikille kurssille osallistuville lapsille ja vanhemmille yhdessä.

Katso lisää!

Menetelmät

Ota yhteyttä!

Kirsi Helminen-Seppälä 14 2 2018-01

Kuntoutussihteeri
Kirsi Helminen-Seppälä
p. 040 1801117

Kuntoutussuunnittelija
Sirke Ruusunen, p. 040 8421 517

Kuntoutussuunnittelija
Kristiina Elovaara, p. 040 7034272 Hakuohje