Asperger-sopeutumisvalmennuskurssit-MLL-Lasten-ja-Nuorten-Kuntoutussäätiö

Aspergerin oireyhtymä

Asperger-sopeutumisvalmennuskurssilla tapaat muita samankaltaisessa elämäntilanteessa eläviä perheitä ja saat tietoa oireyhtymästä, kuntoutuksesta ja palveluista.

Kurssi kestää 10 vuorokautta ja se toteutetaan kahtena 5 päivän jaksona. Kuntoutukseen liittyvät etuudet, kuten kuntoutusrahan ja matkakustannukset, maksaa Kela. 

Kurssin tavoitteet

Tavoitteet kurssille laaditaan perheen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Kurssilla kuntoutujana oleva lapsi, sisarukset ja vanhemmat saavat lisää tietoa Aspergerin oireyhtymästä. Kurssilla tuetaan mm. lapsen toiminnanohjauksen taitoja ja sosiaalisia taitoja. Keskeisenä osana kuntoutusta ovat myös vanhemmuuden ja sisarussuhteiden tukeminen.

Vertaisryhmät

Suurin osa sopeutumisvalmennuskurssien toiminnasta toteutetaan ryhmissä. Vanhemmat, kuntoutujalapset ja sisarukset kokoontuvat omissa ryhmissään. Jokaisen lapsen tarpeet huomioidaan ryhmässä yksilöllisesti. Kuntoutustyöntekijät huolehtivat lapsesi hyvinvoinnista ja turvallisuudesta ryhmien aikana. Lastenryhmässä lapsia tuetaan ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja tuetaan lasten välisiä sosiaalisia suhteita. Ryhmässä lapsi tai nuori voi itse vaikuttaa toiminnan sisältöihin.

Yhdessä perheen kanssa

Kurssi sisältää tekemistä ja keskusteluja oman perheen kesken. Ohjelmaan kuuluu myös toimintaa kaikille kurssille osallistuville lapsille ja vanhemmille yhdessä.

Katso lisää!

Menetelmät

Ota yhteyttä!

Kirsi Helminen-Seppälä 14 2 2018-01
Kuntoutussihteeri
Kirsi Helminen-Seppälä
p. 040 1801117

Kuntoutussuunnittelija
Sirke Ruusunen, p. 040 8421 517

Kuntoutussuunnittelija

Kristiina Elovaara, p. 040 7034272

Hakuohje