ADHD-sopeutumisvalmennuskurssit-MLL-Lasten-ja-Nuorten-Kuntoutussäätiö

ADHD-kuntoutus

ADHD-kuntoutuksen muoto ja tavoitteet valitaan yksilöllisesti

ADHD-kuntoutus tarjoaa sekä kuntoutujalle että hänen perheelleen eväitä parempaan arkeen. Tarjoamme sekä ryhmämuotoista että perhekohtaista ADHD-kuntoutusta. Oikea kuntoutusmuoto päätetään yhdessä lääkärin kanssa: vanhemmat keskustelevat lapsen hoidosta ja kuntoutuksesta vastaavan lääkärin kanssa siitä, kumpi kuntoutusmuoto sopii heille paremmin. Lääkäri kirjaa suosituksensa lapsen kuntoutussuunnitelmaan.

Ryhmämuotoisessa ADHD-kuntoutuksessa saat vertaistukea muilta perheiltä

Ryhmämuotoinen ADHD-sopeutumisvalmennuskurssi sopii perheille, jotka kaipaavat erityisesti vertaistukea muilta samankaltaisessa elämäntilanteessa eläviltä perheiltä. ADHD-kuntoutuksessa otetaan huomioon kuntoutuvan lapsen koko perhe. Sopeutumisvalmennuskurssilla tapaatte muita perheitä, jotka elävät arkea lapsen ADHD-oireiden kanssa. Kurssilla saatte tietoa oireyhtymästä, kuntoutuksesta ja palveluista.

ADHD-sopeutumisvalmennuskurssi kestää 10 vuorokautta ja se toteutetaan kahtena 5 päivän jaksona. Kurssi sopii alle kouluikäisille ja alakouluikäisille kuntoutujille.

Kurssimuotoisen ADHD-kuntoutuksen tavoitteet

Kurssin tavoitteet laaditaan yhdessä lapsesi ja perheesi sekä kuntoutusta suosittavan tahon kanssa perheesi yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Sopeutumisvalmennuskurssilla pyritään lisäämään tietoa ADHD:sta kaikille perheenjäsenillesi. Lisäksi kuntoutuksessa tuetaan lapsen itsesäätelytaitoja, oman toiminnan ohjausta ja sosiaalisia taitoja. Keskeisenä osana kuntoutusta on myös vanhemmuuden ja sisarussuhteiden tukeminen.

ADHD-kuntoutuksen vertaisryhmät

Suurin osa sopeutumisvalmennuskurssien toiminnasta tapahtuu ryhmissä. Vanhemmat, kuntoutujalapset ja sisarukset kokoontuvat omissa ryhmissään. Jokaisen lapsen tarpeet huomioidaan ryhmässä yksilöllisesti. Kuntoutustyöntekijät huolehtivat lapsesi hyvinvoinnista ja turvallisuudesta ryhmien aikana. Lastenryhmässä lapsia tuetaan ilmaisemaan omia ajatuksiaan ja tuetaan lasten välisiä sosiaalisia suhteita. Ryhmässä lapsi tai nuori voi itse vaikuttaa toiminnan sisältöihin.

Katso lisää kuntoutuksessa käytettävistä menetelmistä ja sisällöistä!


Menetelmät

Voit hakeutua myös perhekohtaiseen ADHD-kuntoutukseen

Perhekohtainen ADHD-kuntoutus on lapsesi ja perheesi yksilöllisten tarpeiden mukaisesti räätälöityä kuntoutusta. Perhekohtaisessa ADHD-kuntoutuksessa painottuu vanhemmuuden ja koko perheen hyvinvoinnin tukeminen. 

Katso lisää perhekohtaisesta kuntoutuksesta

Ota yhteyttä!

Kirsi Helminen-Seppälä 14 2 2018-01
Kuntoutussihteeri
Kirsi Helminen-Seppälä
p. 040 1801117

Kuntoutussuunnittelija
Sirke Ruusunen, p. 040 8421 517

Kuntoutussuunnittelija

Kristiina Elovaara, p. 040 7034272

Hakuohje