VIGMLL-ohjaus-MLL-Lasten-ja-Nuorten-Kuntoutussäätiö

VIGMLL® -ohjaus

VIGMLL®-ohjaus on perheiden kanssa käytettävä vuorovaikutusta ja perheen sisäisiä suhteita tukeva menetelmä. Videoreflektiivisen työskentelyn avulla vanhempaa autetaan tulemaan tietoiseksi kyvyistään rakentaa vastavuoroista yhteyttä lapseensa. VIGMLL®-ohjauksen avulla vahvistetaan perheenjäsenten välistä tunneyhteyttä ja yhdessä toimimista.

Säätiössämme on yli 20 vuoden kokemus menetelmän käytöstä perhekuntoutuksessa ja säätiö vastaa menetelmän koulutuksesta Suomessa.