Verkostokonsultointi-ja-ennakointidialogit-MLL-Lasten-ja-Nuorten-Kuntoutussäätiö

Verkostokonsultointi ja ennakointidialogit

Ennakointidialogit ovat keino toteuttaa erilaisten verkostojen yhteisiä palavereita niin, että osanottajat löytävät tapoja tehdä yhteistyötä.

Ennakointidialogilla tarkoitetaan työtapaa ja menetelmää, josta on käytetty nimityksiä tulevaisuuden muistelu, tulevaisuusdialogi sekä verkostoneuvonpito tai verkostodialogi. Tavoitteena on selkeyttää eri tahojen yhteistyötä, yhdistää verkoston voimavaroja ja avartaa toimintamahdollisuuksia dialogisesti. Dialogeissa käytetään ulkopuolisia menetelmään koulutettuja palaverin vetäjiä, verkostokonsultteja.


Lisätietoa

Julkaisut
www.thl.fi