Vertaisryhmät-perhekuntoutuksessa-MLL-Lasten-ja-Nuorten-Kuntoutussäätiö

Ryhmät perhekuntoutuksessa

Lasten- ja vanhempainryhmissä on mahdollista saada vertaistukea ja jakaa kokemuksia samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien perheiden kanssa.

Lastenryhmät

Lasten kuntoutusryhmissä ohjelma rakennetaan kullekin ryhmälle sopivaksi. Niissä painottuvat toiminnallisuus, lasten yksilöllisten tarpeiden huomioiminen ja sopivien apuvälineiden hyödyntäminen. Ryhmässä tuetaan lapsen osallistumista tarjoamalla hänelle apua sosiaalisiin tilanteisiin ja toiminnanohjaukseen. Ryhmässä lapsen hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtii useampi kuntoutustyöntekijä.

Vanhempainryhmät

Vanhempainryhmässä etsitään uusia näkökulmia arkipäivän tilanteisiin ja lisätään voimavaroja vanhemmuuteen. Vanhempainryhmä tarjoaa vanhemmille mahdollisuuden jakaa keskenään tietoa, näkökulmia, arkipäiväisiä kasvatuskeinoja sekä rohkaisua tarvittavien palveluiden ja tukien hankkimiseen. Vanhempainryhmässä on mahdollista saada myös asiantuntijan tarjoamaa ajankohtaista tietoa lapsen oireyhtymästä ja siihen liittyvästä kuntoutuksesta sekä hoidosta.