Palveluohjaus-MLL-Lasten-ja-Nuorten-Kuntoutussäätiö

Palveluohjaus

Palveluohjauksen tavoitteena on yhdessä vanhempien kanssa selvittää perheen palveluiden tarvetta ja antaa heille tietoa yhteiskunnan etuuksista sekä palveluista.

Palveluohjauksessa huomioidaan perheen yksilölliset tarpeet ja lapsen arkiympäristö sekä tuetaan vanhempien voimavaroja. Palveluohjaus voi olla ryhmämuotoista tai perhekohtaista.

Säätiömme on kehittänyt pitkäjänteisesti perheille suunnattua palveluohjausta ja julkaisee siitä ajankohtaista tietoa perheiden käyttöön.