Palveluopas

Opas perhekuntoutuksen asiakasperheille
Sirkka Kosunen ja Päivi Aaltonen (toim.)


 

PDF-tiedostoPalveluopas.pdf (841 kB)

Palvelut perheille

YHDESSÄ LAPSEN PARHAAKSI

MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön tarkoituksena on edistää sairaiden ja vammaisten sekä psyykkisissä ja sosiaalisissa vaikeuksissa olevien lasten, nuorten ja heidän perheidensä mahdollisuuksia hyvään ja tasavertaiseen elämään.


PALVELUT


Tarjoamme kuntoutus- ja muita palveluita perheille, joissa lapsella tai nuorella on

  • neuropsykiatrinen oirekokonaisuus (ADHD, Aspergerin tai Touretten oireyhtymä)
  • jokin autismikirjon oirekokonaisuus
  • tunne-elämän ja/tai käyttäytymisen vaikeuksia
  • neurologisen ja/tai psyykkisen kehityksen erityisvaikeuksia
  • aivovamman jälkitila
  • muu perheen erityisen tuen tarve, esim. lastensuojelullinen huoli

Toiminnassamme korostuvat lapsen ja perheen näkökulma sekä myönteinen ja tulevaisuuteen suuntautunut ajattelu. Kuntoutus on kokonaisvaltaista ja sisältää yhteistyön perheen sekä muiden viranomaistahojen kanssa.

Kuntoutus voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista ja se voidaan toteuttaa laitos- tai avomuotoisena.

Palveluja tuotetaan yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen, kuntien, vakuutus-yhtiöiden ja järjestöjen kanssa. Kuntoutus on perheelle maksutonta.