Kirjatilaukset: MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö
p. 02 2777 444 tai lastenkuntoutus@mll.fi

Videoavusteinen vuorovaikutuksen ohjaus VIG MLL®

VIG MLL®-ohjaus perustuu autenttisiin video-otoksiin, joista voidaan nostaa esiin yhteiseen tarkasteluun ihmissuhteita vahvistavaa vuorovaikutuskäyttäytymistä. Asiakas on aktiivisesti mukana ohjausprosessissa ohjaamassa sitä suuntaan, jossa voidaan tukea hänelle tärkeitä ihmissuhteita.

VIG MLL® pähkinänkuoressa

  • tavoitteena on vahvistaa henkilön sensitiivisyyttä ja mentalisaatiokykyä
  • perustuu yhteiseen reflektioon vahvuuksista vuorovaikutuksessa mikrohetkissä videolla
  • vahva eettinen ja teoreettinen perusta – kiintymyssuhde, intersubjektiivisuus ja tuettu oppiminen
  • asiakaslähtöinen ja rakentuu asiakkaan tavoitteiden suuntaisesti
  • mukautuu erilaisiin tarpeisiin – asiakasryhmät ja ammattilaiset
  • koulutussuunnitelmat on standardoitu suomalaiseen käyttöympäristöön perustuen brittiläisten AVIG UK (Association for Video Interaction Guidance UK) koulutusmalliin sisältäen työnohjauksen ja tasoarviot

Menetelmä on lähtöisin Hollannista ja säätiön on tuotu sen Suomeen 90-luvulla. Menetelmän vaikuttavuudesta on olemassa kansainvälistä tutkimusnäyttöä. Suomessa menetelmän koulutuksesta vastaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö.

Suomalaisen menetelmää esittelevän kirjan ovat toimittaneet Mellenius, N. & Remsu, N. (toim.) 2013. Vuorovaikutus kuvassa – Videoavusteisen ohjauksen eettisyys ja käytäntö. Turenki: Kirjapaino Jaarli Oy.
Tilaa tämän linkin kautta.

VERP - Video Enhanced Reflective Practice - Professional Development Through Attuned Interactions. Teoksen ovat toimittaneet Hilary Kennedy, Mirjam Landor ja Liz Todd. (Edit.) 2015 ja siinä esitellään VIG-menetelmän käyttöä ammatillisen kehityksen tukena.
Tilaa tämän linkin kautta.

 

PDF-tiedostoAutismi-lehti 1_2017.pdf (1.7 MB)
"Näin, miten lapseni pysähtyi hetkiin"