Isät ja pojat puussa -seikkailutoiminta

Isät ja pojat puussa - seikkailutoimintaa neuropsykiatrisesti oireileville nuorille

Projektissa tarjotaan toimintaviikonloppuja sekä ohjattuja harrastekokeiluja isille ja 10–16-vuotiaille pojille, joilla on todettu lievää neuropsykiatrista oireilua. Poika voi osallistua projektiin myös jonkun muun hänelle läheisen miespuolisen aikuisen kanssa (esim.sukulainen, kummi tai tukihenkilö). Toimintaa järjestetään MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön tiloissa Paimiossa ja lähiympäristössä sekä Turun ja Salon seuduilla.

Isälle ja pojalle toimintakokonaisuus kestää 6–12 kuukautta, jonka aikana he osallistuvat kolmeen toimintaviikonloppuun ja harrastekokeiluun. Lisäksi toiminta sisältää perhekohtaisen alku- ja loppuhaastattelun sekä henkilökohtaisen harrastesuunnitelman tekemisen. Yhteen toimintaviikonloppuun voi osallistua 5–6 nuorta isineen. Toiminta painottuu virka-ajan ulkopuolelle, jotta se asettuisi paremmin perheen arkeen.

Toiminnan tavoitteena on edistää pojan mahdollisuuksia mielekkään harrastustoiminnan löytämiseen, sekä huomioida isän keskeinen rooli pojan nuoruusiän itsenäistymiskehityksessä. Pojalle ja isälle tarjotaan mahdollisuuksia yhteisiin elämyksiin ja kokemuksiin seikkailutoiminnassa sekä uusia kontakteja muihin nuoriin ja isiin.

Projekti on STEA:n (sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) rahoittama hanke, joka kuuluu Emma & Elias -avustusohjelmaan. Projekti toteutuu vuosien 2015–2017 aikana.

Yhteistyökumppaneina toimivat: Lataa esite
Hakemuslomake

Meidät löydät myös Facebookista, Isät ja pojat puussa -projekti

Lisätietoja:
- Projektivastaava Satu Kananen
  p. 040 653 1735, satu.kananen@mll.fi
- Kehittämispäällikkö Nina Mellenius
  p. 040 501 7707, nina.mellenius@mll.fi