Kehittämistoiminta

Säätiön toimintaa kehitetään yhteiskunnan muuttuvissa haasteissa. Kehittämistyön lähtökohtia ovat perheiden tarpeet ja tavoitteet. Kehittämistoiminta koostuu kuntoutuksen laatutyöstä sekä RAY:n ja Kelan kanssa tehtävästä kehittämistyöstä.
 

Vuonna 2013 päättyi pitkäaikainen RAY-rahoitteinen Lastensuojelullinen vaativa kuntoutus -hanke. Hankeen tuloksista on julkaistu retrospektiivinen katsaus Eetoksena lapsen ja perheen hyvinvointi.
 

Säätiömme on saanut Raha-automaattiyhdistykseltä myönteisen rahoituspäätöksen kehittämishankkeelle (CK) nimeltä "Isät ja pojat puussa -seikkailutoimintaa neuropsykiatrisesti oireileville nuorille 2015-2016 (Emma & Elias avustusohjelman osahanke").

Lisätietoja IPP-projektista.
 

Säätiömme on saanut Kelalta myönteisen rahoituspäätöksen kehittämishankkeelle nimeltä "Yhteys kotiin - Kuntoutuksen tulokset arkeen videoyhteyden avulla" 2016-2018 (kehittämishanke kuuluu Kelan Etäkuntoutus -hankkeeseen)."

Lisätietoja Kelan Etäkuntoutus -hankkeesta.
 

Lisätietoja kehittämistoiminnasta:
Kehittämispäällikkö Nina Mellenius, nina.mellenius@mll.fi, p. 040 501 7707