Julkaisut

Miika Sallinen (2016)
 

HIKARI SARJAKUVA-ALBUMIT

  1. Hikari. Kymppi tai ei mitään!
  2. Hikari. Kotona ja koulussa.
  3. Hikari. Stressipussi.

Hikari-sarjakuvat kertovat viiltäviä ja vitsikkäitä tarinoita Hikari-sarjakuvahahmon arjesta.  Tauno ”Hikari” Pinkolalle ilmeiden ja eleiden tulkitseminen on hankalaa. Hän ottaa sanotun kirjaimellisesti ja sanoo aina totuuden – arvattavin seurauksin. Hikarin aistit ovat ylivirittyneet. Hän inhoaa muutoksia. Hänen intohimoinen mielenkiintonsa kohdistuu valikoituihin aiheisiin, esimerkiksi sanakirjoihin ja historian vuosilukuihin. Hikarilla on Aspergerin syndrooma. Me kaikki tunnemme jonkun hikarin, ja aika moni meistä myös tunnistaa hänet itsessään. 

Sarjakuva-albumien tarinat rakentuvat löyhästi valittujen teemojen ympärille. Ensimmäisen sarjakuva-albumin teemana on koulu ja opiskelu. Toinen albumi keskittyy Hikarin ja muiden ihmisten välisiin suhteisiin ja Hikarin tapaan suhtautua ympäröivään maailmaan. Kolmas albumi käsittelee Hikarin mielensisäistä maailmaa; ajatus­maailmaa, kiinnostuksenkohteita ja tunnemaailmaa.

Hikari-sarjakuvan piirtäjä Miika Sallinen on nyt 18-vuotias lukiolainen. Albumeissa esiintyvät sarjakuvat on piirretty vuosina 2014–2016. Sarjakuvat on järjestetty albumeihin piirtämisjärjestyksessä, jolloin syntyy tietynlainen aikajatkumo. Saamme seurata piirroshahmon jalostumista noin kahden vuoden luomiskaudella. Hikari-sarjakuvissa kuitenkin liikutaan useammalla aikatasolla. Murrosikäisen Hikarin lisäksi sarjakuvissa esiintyy energinen Pikku-Hikari ja ruuhkavuosiaan elävä Iso Hikari. On hauskaa ja mielenkiintoista seurata miten Hikari-hahmon erikoisuudet tulevat esiin eri elämänvaiheissa.

Tiedustelut: MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö p. (02) 2777 444, lastenkuntoutus@mll.fi 

Tilauslomake.

ISBN 978-952-5082-89-0 (nid) - Kymppi tai ei mitään!
ISBN 978-952-5082-90-6 (nid.) - Kotona ja koulussa
ISBN 978-952-5082-91-3 (nid) - Stressipussi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************************************************
 


 

Sirkka Kosunen ja Päivi Aaltonen (toim.) 2015

OPAS PERHEKUNTOUTUKSEN ASIAKASPERHEILLE

Palveluopas on tarkoitettu helpottamaan perhekuntoutuksen asiakasperheiden palveluihin ohjautumista. Oppaan alussa kuvataan lyhyesti kuntoutusta ja perheiden palveluita ohjaavaa lainsäädäntöä sekä kuntoutukseen liittyviä suunnitelmia. Sen jälkeen esitellään kunnan ja Kansaneläkelaitoksen järjestämät tuet ja palvelut sekä liikennevahinkoihin liittyvät palvelut. Oppaan lopussa kerrotaan muutoksenhakumenettelyistä sekä esitellään järjestöjen mahdollisuuksia toimia perheiden tukena.

Tiedustelut: MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö p. 02 2777 444, lastenkuntoutus@mll.fi.

ISBN 978-952-5082-87-6 (nid)
ISBN 978-952-5082-88-3 (pdf)

PDF-tiedostoPalveluopas.pdf (6.6 MB)

*****************************************************************************************

Niina Remsu ja Katariina Pärnä (toim.) 2013

Eetoksena lapsen ja perheen hyvinvointi
Retrospektiivinen katsaus perhekuntoutuksen kehittymiseen

Julkaisu kertoo perhekuntoutuksen pitkäaikaikaisesta kehittämisestä, jota on tehty Lastensuojelullinen vaativa kuntoutus -hankkeessa vuosina 1994-2013 RAY:n avustuksella. Katsauksessa tarkastellaan perhekuntoutuksen kehittämistä ja kehittymistä ajassa sekä kiinteässä yhteydessä käytännön työhön.

Tiedustelut: MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö p. (02) 2777 444, lastenkuntoutus@mll.fi

ISBN 978-952-5082-82-1 (nid.) ISBN 978-952-5082-83-8 (pdf)

 

*******************************************************************************************

Päivi Aaltonen (toim.) 2013

”Äiti, onks toi nyt se masennus?”
Miete-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa


Kirjassa esitellään kehittämistyön tuloksena syntynyttä MIETE-kuntoutusmallia. MIETE-kuntoutus on tarkoitettu lapsiperheille, joissa toisella tai molemmilla vanhemmilla on todettu masennus tai kaksisuuntainen mielialahäiriö. MIETE-kuntoutuksen tavoitteena on vähentää lapsen kokemaa hämmennystä ja syyllisyyttä vanhemman sairastumisesta. Lisäksi pyritään vähentämään vanhempien tuntemaa syyllisyyttä siitä, että ovat kuormittaneet lapsen elämää omalla sairaudellaan. 

Kirjassa on kuvaus MIETE-kuntoutusprosessin etenemisestä ja sisällöistä. Kirja tarjoaa konkreettisia välineitä lasten, vanhempien ja perheen kanssa työskentelyyn. MIETE-kuntoutus on kokonaisuus, jossa kulkee samanaikaisesti useita rinnakkaisia prosesseja vanhempien, lasten, koko perheen, ryhmän ja työntekijöiden oma prosessi.

Kirja on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, jotka suunnittelevat ryhmämuotoista kuntoutusta perheille, joissa vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia.

Tiedustelut: MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö p. (02) 2777 444, lastenkuntoutus@mll.fi

ISBN 978-952-5082- 81-4 (PDF) • ISBN 978-952-5082-80-7 (sid.) 

********************************************************************************

 

Niina Remsu (toim.) (2013)

ENNAKOINTIDIALOGIT PERHEKUNTOUTUKSESSA II OSA
työntekijöiden kokemuksia
Tulevaisuuden muistelupalaverista


Raportissa esitetään työntekijöiden kokemuksia yhteistyöverkostojen kanssa toteutuneista dialogisista suunnittelupalavereista. Perhekuntoutuksen osana järjestetyissä Ennakointidialogeissa työntekijät kokevat tulevansa hyvin kuulluiksi ja saavansa uutta tietoa siitä mitä muut osallistujat ajattelevat asioista. Tulevaisuuden muistelu -menetelmällä toteutettu suunnittelupalaveri tukee yhteistyötä ja antaa luottamusta asioiden järjestymiseen. Se konkretisoi hyvin työntekijäryhmän ja -verkoston käytännön yhteistyötä.

Raportissa esitettävät tulokset ovat linjassa Ennakointidialogeihin liittyvien aiempien tutkimusten kanssa ja tuottaa uutta tietoa työntekijöiden kokemuksista mm. suunnitteluun liittyvistä seurantapalavereista.

Tiedustelut: MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö p. (02) 2777 444, lastenkuntoutus@mll.fi

ISBN 978-952-5082-79-1 (PDF)
ISBN 978-952-5082-78-4 (nid.)

 

***************************************************************************************

Nina Mellenius ja Niina Remsu (toim.) (2013)

VUOROVAIKUTUS KUVASSA
Videoavusteisen ohjauksen eettisyys ja käytäntö


Kirjassa tarkastellaan eettisiä, kehityspsykologisia ja juridisia perusteluja sekä pohdintoja videoinnin käytöstä lasten ja perheiden kanssa. Teos sisältää arvostettujen asiantuntijoiden puheenvuoroja vuorovaikutuksen kehitysvaiheista, videotyöskentelystä lasten kanssa ja vanhemmuuden vahvistamisesta.

Kirjassa esitellään Videoavusteinen vuorovaikutuksen ohjaus -menetelmä (Video Interaction Guidance, VIG), jonka vaikuttavuudesta on kansainvälistä tutkimusnäyttöä ja josta on myönteisiä kokemuksia myös suomalaisessa lapsiperhetyössä jo kahden vuosikymmenen ajalta. Kirja soveltuu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla toimiville ammattilaisille ja opiskelijoille.

Tiedustelut: MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö p. (02) 2777 444, lastenkuntoutus@mll.fi
ISBN  978-952-5082-77-7


****************************************************************************************

Niina Remsu (toim.) (2012)

ENNAKOINTIDIALOGIT PERHEKUNTOUTUKSESSA I OSA
Asiakkaiden kokemuksia
Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalaverista


Raportissa esitetään lasten, nuorten, vanhempien, läheisten sekä työntekijöiden kokemuksia perheiden kanssa toteutuneista dialogisista verkostopalavereista. Perhekuntoutuksen osana järjestetyissä Ennakointidialogeissa lapset, vanhemmat, läheiset sekä työntekijät kokevat tulevansa hyvin kuulluiksi. Palaverien koetaan myös lisäävän selkeyttä, tuovan arkeen konkreettista tukea ja suunnitelmaa sekä lisäävän toiveikkuutta.

Raportissa esitettävät tulokset tukevat Ennakointidialogeihin liittyvien aiempien tutkimusten tuloksia ja tuottaa uutta tietoa osallistujien kokemuksista mm. Ennakointidialogien seurantapalavereista. Tämän lisäksi se tuo konkreettisesti esiin keinoja, tapoja ja järjestelyjä, joilla lapsi ja nuori ja hänen tarpeensa otetaan yhä paremmin huomioon lapsen ja perheen arkea koskevissa verkostopalavereissa.

Tiedustelut: MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö p. (02) 2777 444, lastenkuntoutus@mll.fi
ISBN 978-952-5082-73-9 (PDF)
ISBN 978-952-5082-84-6 (nid.)
 


****************************************************************************************

Maritta Törrönen (2012)

ONNI ON JOKA PÄIVÄ - LAPSIPERHEEN ARKI JA HYVINVOINTI

Teos tarkastelee lapsiperheiden arkista hyvinvointia ja onnellisuutta 2000-luvun alun Suomessa. Teos on tarkoitettu lapsiperheiden arkisesta hyvinvoinnista kiinnostuneille ihmisille, alan ammattilaisille, tutkijoille ja opiskelijoille. Se sopii myös oppikirjaksi mm. varhaiskasvatukseen, sosiaalityöhön, sosiologiaan, sosiaalipsykologiaan ja sosiaalipolitiikkaan.

Tiedustelut: MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö p. (02) 2777 444, lastenkuntoutus@mll.fi
IBSN 978-952-495-241-5

*******************************************************************************************

 

Veli-Matti Virtanen (2011)

KORKEITA VUORIA JA SUURIA KOKEMUKSIA. SEIKKAILUTOIMINTAA PERHE- JA RYHMÄKUNTOUTUKSESSA 

Kuntoutuksen lähtökohtana on yleensä huoli jostakin asiasta, ihmisestä tai perheen toimintakyvystä. Vaikeassa tilanteessa toimintakyky voi tuntua riittämättömältä ja tulevaisuus voi tuntua pelottavalta. Monesti tällaisessa tilanteessa ryhdytään keskustelemalla määrittelemään ongelmaa ja sen ratkaisutapoja.

Veli-Matti Virtasen kirjoittama teos tuo uutta näkökulmaa kuntoutusajatteluun. Ongelmien analysoinnin sijaan seikkailussa on mahdollisuus lähteä etsimään iloa ja elämänhallintaa toiminnasta. Teoksessa käsitellään seikkailun keinoin toteutettavaa kuntoutusta, jonka pääpainona on löytää voimavaroja ilon ja onnistumisen avulla. Teoksessa kuvataan seikkailukuntoutusta perhekuntoutustyöstä ja ryhmien kanssa työskentelystä saatuihin kokemuksiin perustuen.

Teoksen alussa avataan seikkailukuntoutuksen teoreettisia lähtökohtia, käydään läpi seikkailuun liittyviä tavoitteita, tunteita ja tausta-ajattelua. Lisäksi esitellään muun muassa seikkailun käytännön toteutusta, prosessin rakentumista ja asioita, joita työntekijöiden pitää ottaa huomioon. Seikkailussa kohdataan omia pelkoja sekä löydetään itsestä voimavaroja, tunnetaan rohkeutta ja löydetään keinoja selviytyä vaikeistakin tilanteista. Tavoitteena on ongelmien ratkaisun lisäksi löytää uudenlainen suhde itseen ja muihin. Tätä kautta voi syntyä lisää tahtoa ja toisenlaisia tapoja määritellä tavoitteita ja keinoja niiden saavuttamiseksi.

Teos on tarkoitettu lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille ja opiskelijoille, jotka haluavat vahvistaa omaa ammattitaitoaan ja oppia uudenlaisia lähestymistapoja perheiden ja ryhmien kanssa työskentelyyn. Se sopii myös hyvin oppikirjaksi muun muassa ammattikorkeakouluihin ja ammatilliseen täydennyskoulutukseen.

Tiedustelut: MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö p. (02) 2777 444, lastenkuntoutus@mll.fi
ISBN 978-952-5082-71-5

*****************************************************************************************************************

 

Maritta Törrönen ja Katariina Pärnä (toim.) (2010)


VOIMAANNUTTAVAT SUHTEET PERHEKUNTOUTUKSESSA


Teos yhdistää MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön perhekuntoutusta koskevaa yli 15 vuoden aikana kertynyttä kokemustietoa kehittämis- ja tutkimustietoon. Aineistona on käytetty Kuntoutus- ja kehittämiskeskus Huvituksen työntekijöiden, perheiden ja ulkopuolisten asiantuntijoiden haastattelulla koottua tietoa. Teos kuvaa perhekuntoutuksen juuria ja monimuotoista nykykäytänköä sekä antaa voimaannuttavan näkökulman vanhemmuuteen ja kasvatukseen.

Tiedustelut: MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö p. (02) 2777 444, lastenkuntoutus@mll.fi
ISBN 978-952-5082-70-8

**************************************************************************************************************************

 Honkinen, Kerminen, Mellenius, Miller, von Wendt (toim.) (2009)

LAPSEN AIVOVAMMA

Perustietoa syntymän jälkeisistä aivovammoista ja kuntoutuksesta

Lapsen saama aivovamma vaikuttaa merkittävästi koko perheen hyvinvointiin. Vammautuneen lapsen tarpeet asettavat uusia haasteita kasvatukselle ja opetukselle. Yleisimpiä jälkioireita ovat toiminnan-ohjauksen ja oppimisen vaikeudet, keskittymispulmat, väsymys sekä tunne-elämän ja sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet. Aivot voivat vaurioitua tapaturman, sairauden tai verenkierron häiriön seurauksena.

Lapsen aivovamma on ensimmäinen suomenkielinen teos, joka käsittelee kokonaisvaltaisesti lapsen syntymänjälkeisä aivovammoja ja niiden kuntoutusta lääketieteellisestä, psykososiaalisesta sekä kotimaisen palvelujärjestelmän näkökulmasta. Kirja on tarkoitettu yleisteokseksi terveydenhuollon, opetus- ja sosiaalitoimen ammattihenkilöille, opiskelijoille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

ISBN 978-951-37-5488-4 • 2009
• PERSONA GRATA -sarja

Tiedustelut: Kirjakaupat ja MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö, p. (02) 2777 444, lastenkuntoutus@mll.fi


********************************************************************************************************************************

Varvas-kirja

Niina Remsu ja Maritta Törrönen (toim.)

VARHAINEN VASTUUNOTTO

Varhaisella vastuunotolla tarkoitetaan aikuisen vastuunottoa lapsen hyvinvoinnista. Varhainen vastuunotto on ehkäisevää lastensuojelua. Varhaisen vastuunoton toiminnassa työskennellään yhdessä lasten ja perheiden kanssa. Toiminta on ryhmämuotoista perhetyötä, jonka toteutuksesta vastaavat moniammatilliset työryhmät. Varhainen vastuunotto perustuu myönteiseen vuorovaikutukseen ja ohjattuun vertaistoimintaan. Tässä julkaisussa tarkastellaan varhaista vastuunottoa lasten, vanhempien ja työntekijöiden näkökulmasta. Heidän kokemustensa mukaan ryhmämuotoinen perhetyö on antanut voimia ja iloa arkeen.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön Kuntoutus- ja kehittämiskeskus Huvitus on kehittänyt varhaisen vastuunoton (Varvas-) toimintaa vuodesta 2003 lähtien Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Kirja on syntynyt osana Varvas-hankkeen kehittämistyötä. 

Kirjoittajat ovat sosiaali- ja terveysalan toimijoita, kehittäjiä ja tutkijoita. Kirja on suunnattu lapsi- ja perhepalvelujen työntekijöille ja alan opiskelijoille.

Tiedustelut: MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö p. (02) 2777 444, lastenkuntoutus@mll.fi
ISBN 978-952-5082-52-0


*********************************************************************************************************************************