"Olisipa minut huomioitu tyttönä, jolla on ongelmia — eikä tyttönä, joka on ongelmaphoto_Sandberg.

Vuoden 2018 ensimmäisessä Paimio-akatemiassa 11.1.2018
klo 14.30–16.00
kuullaa ADHD oireisen oppilaan koulunkäynnin tukemisesta vahvuusperäisillä toimintatavoilla. Luennoitsijana toimii KT, erityispedagogi Erja Sandberg, Helsingin yliopistosta.

Lapsella tai nuorella ilmenevät tarkkaavuuden pulmat, levottomuus ja impulsiivisuus haittaavat usein merkittävästi arkea, oppimista ja toisten kanssa toimimista. Tällöin lapsi tai nuori saa herkästi myös negatiivista palautetta, ja hänen vahvuutensa unohtuvat. Puheenvuorossa huomioidaan etenkin tarkkaavaisuutta ja keskittymiskykyä edistävät vahvuusperäiset toimintatavat niin opettajan kuin vanhemmankin näkökulmasta."

Keskittymiskykyä edistävät toimintatavat, kuten selkeät tavoitteet, johdonmukainen ohjaaminen ja toiminnallisuuden lisääminen, auttavat oppilasta ja helpottavat opettajan työtä.

Sandbergin uusin teos ”ADHD ja oppimisen tuki julkaistaan 26.1.2018. Kirjassa kerrotaan oireita lieventävistä, oppimista tukevista ja vahvuudet huomioivista toimintatavoista kaikilla opetuksen asteilla. Teos lisää ymmärrystä lapsista ja nuorista, joilla on ADHD, ja antaa välineitä yksilölliseen tukemiseen.

MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön Paimio-akatemia on asiantuntijaluentosarja, joka nostaa esiin ajankohtaisia aiheita kuntoutuksesta.

lmoitathan osallistumisestasi viimeistään 5.1.2018 ilmoittaudu tästä.
Pyydämme ystävällisesti huomioimaan, että ilmoittautuminen on sitova. Ilmoittautuneelta peritään 20 euron peruutusmaksu, mikäli ilmoitusta osallistumisen peruuttamisesta ei ole tehty ennen tilaisuutta

Yhteystiedot:

MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö, Alvar Aallon tie 275, 21540 PREITILÄ

Luentomateriaali Paimio-akatemia11012018_Sandberg (pdf) (3 MB)