Mitä on VIG MLL® ?

VIGMLL®-ohjauksen perusteet

 VIGMLL®-ohjaus perustuu autenttisiin video-otoksiin, joista voidaan nostaa esiin yhteiseen tarkasteluun ihmissuhteita vahvistavaa vuorovaikutuskäyttäytymistä. Asiakas on aktiivisesti mukana ohjausprosessissa ohjaamassa sitä suuntaan, jossa voidaan tukea hänelle tärkeitä ihmissuhteita.

VIGMLL® -ohjauksen avulla voidaan tukea monenlaisissa elämäntilanteissa olevia perheitä ja kasvatusalan ammattilaisia. Suomessa siitä on saatu hyviä kokemuksia perhekuntoutuksessa, sosiaalitoimen avopalveluissa, vammaisten ja sairaiden lasten ryhmäkuntoutuksessa sekä varhaiskasvatuksessa. 

VIG-menetelmä on kansainvälisesti laajasti levinnyt viimeisen 20 vuoden aikana ja siitä on saatu paljon kiinnostavia tutkimustuloksia, joiden mukaan videoreflektiivisellä työskentelyllä voidaan vähentää vanhemman kokemaa stressiä ja vahvistaa hänen luottamustaan itsestään vanhempana. VIG on esimerkiksi mukana brittiläisissä hoitosuosituksissa perheille tarjottavista tukimuodoista, joissa pyritään vahvistamaan lapsen ja vanhemman välistä kiintymystä.

 VIGMLL® pähkinänkuoressa

  • tavoitteena on vahvistaa henkilön sensitiivisyyttä ja mentalisaatiokykyä
  • perustuu yhteiseen reflektioon vahvuuksista vuorovaikutuksessa mikrohetkissä videolla
  • vahva eettinen ja teoreettinen perusta – kiintymyssuhde, intersubjektiivisuus ja tuettu oppiminen
  • asiakaslähtöinen ja rakentuu asiakkaan tavoitteiden suuntaisesti
  • mukautuu erilaisiin tarpeisiin – asiakasryhmät ja ammattilaiset
  • koulutussuunnitelmat on standardoitu suomalaiseen käyttöympäristöön perustuen brittiläisten AVIG UK (Association for Video Interaction Guidance UK) koulutusmalliin sisältäen työnohjauksen ja tasoarviot

Menetelmä on lähtöisin Hollannista ja säätiö on tuonut sen Suomeen 90-luvulla. Suomessa menetelmän koulutuksesta vastaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö. 

Suomalaisen menetelmää esittelevän kirjan ovat toimittaneet Mellenius, N. & Remsu, N. (toim.) 2013. Vuorovaikutus kuvassa – Videoavusteisen ohjauksen eettisyys ja käytäntö. Turenki: Kirjapaino Jaarli Oy.


VERP - Video Enhanced Reflective Practice - Professional Development Through Attuned Interactions. Teoksen ovat toimittaneet Hilary Kennedy, Mirjam Landor ja Liz Todd. (Edit.) 2015, ja siinä esitellään VIG-menetelmän käyttöä ammatillisen kehityksen tukena. VERP

Vanhempien mentalisaatiokyvyn vahvistamisesta löytyy lisätietoa esimerkiksi MLL:n julkaisemasta oppaasta Mitä vauva miettii? Vanhempien mentalisaatiokyvyn vahvistaminen

VIGMLL-MLL-Lasten-ja-Nuorten-Kuntoutussäätiö 


  

Lisätietoa VIG-menetelmästä ja siihen liittyvästä tutkimuksesta löydät  AVIGUK (Association for Video Interaction Guidance UK)

Lisätietoa VIGMLL® -menetelmän käyttökokemuksista sopeutumisvalmennuskurssilla löytyy Autismi-lehden artikkelista "Näin, miten lapseni pysähtyi hetkiin"    Autismi-lehti 1_2017 (pdf) (1.7 MB)