Koulutus ja työnohjaus

VIGMLL® -menetelmään kouluttautumiseen kuuluu olennaisena osana käytännön harjoittelu ja työskentely omien videotallenteiden kanssa, menetelmää ei siis voi opiskella pelkästään käsikirjasta. Omien videotallenteiden tarkastelu työnohjauksessa syventää menetelmän teoreettista perustaa ja antaa tarvittavan tuen menetelmän käyttöön asiakkaiden kanssa.

Menetelmään kouluttautumista tuetaan työnohjauksella, jossa pyritään mahdollisimman luottamukselliseen ja turvalliseen ilmapiiriin. Vastavuoroisen vuorovaikutussuhteen periaatteita pyritään toteuttamaan kaikilla tasoilla, myös työnohjauksessa. Koulutus edellyttää säännöllistä työnohjausta ja se on rakennettu koulutustasojen sisään. Koulutuksessa on keskeistä videoreflektiivinen työskentely, joka tarkoittaa koulutettavan omien vuorovaikutustaitojen tunnistamista ja tarkastelua videokuvasta asiakassuhteissa.

Suomessa VIGMLL® -koulutus rakentuu kolmeen eri tasoon:

  • perustaso 7 op.
  • ohjaajataso 18 op.
  • työnohjaajataso 14 op.

VIGMLL® -koulutus on nimikesuojattu ja Suomessa VIGMLL® -ohjaajan tai työnohjaajan pätevöitymiseen tähtäävää koulutusta antaa MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö.  VIGMLL® koulutusohjelmien sisällöt, laajuudet ja pätevyydet on standardoitu suomalaiseen käyttöympäristöön perustuen brittiläisten AVIGUK (Association for Video Interaction Guidance UK) koulutusstandardeihin. Säätiö tekee menetelmään liittyvää kansainvälistä yhteistyötä ja päivittää koulutusohjelmien sisältöjä suositusten mukaisesti.

Kysy avoimia paikkoja VIGMLL®-työnohjausryhmiin tai yksilötyönohjaukseen:

nina.mellenius@mll.fi

pekka.lyytinen@mll.fi


VIGMLL-MLL-Lasten-ja-Nuorten-Kuntoutussäätiö

 


Lisätietoa VIG-menetelmästä ja siihen liittyvästä tutkimuksesta löydät täältä 
AVIGUK

Lisätietoa koulutuksista:
Nina Mellenius
VIGMLL® -työnohjaaja ja kouluttaja, KM
Theraplay-työnohjaaja ja kouluttaja (koulutuksessa)
nina.mellenius@mll.fi

Pekka Lyytinen
VIGMLL®-työnohjaaja ja kouluttaja, PsL
psykoterapeutti perhe- ja pariterapia (ET)
pekka.lyytinen@mll.fi