Seikkailukoulutus- MLL-Lasten-ja-Nuorten-Kuntoutussäätiö

Seikkailukoulutus

Seikkailukoulutuksessa esitellään perheiden kanssa työskentelyyn soveltuvia toiminnallisia ja seikkailullisia menetelmiä. Koulutuksen sisältö ja kesto muokataan osallistujien tarpeiden mukaisesti.

Seikkailukoulutus on perheiden kanssa työskenteleville ammattihenkilöille suunnattu palvelu. Koulutus voidaan toteuttaa luentoina, työpajoina tai koulutuspäivinä.

Tilaa luento

Seikkailukoulutusta käsittelevässä luennossa esitellään, miten lapsen ja vanhemman välistä suhdetta voidaan tukea toiminnallisin ja seikkailullisin menetelmin. Koulutuksessa käydään läpi mm. perhekeskeisen seikkailutoiminnan periaatteita, käytännön kokemuksia seikkailutoiminnasta sekä ohjaajan roolia. Lisäksi esitellään perhekeskeisessä seikkailussa huomioitavia vuorovaikutuksellisia tekijöitä mentalisaatioteorian ja intersubjektiivisten kokemusten näkökulmasta.

Tilaa työpaja

Seikkailukoulutuksen työpaja sisältää perhekeskeisen seikkailutoiminnan teoreettisten näkökulmien sekä käytännön kokemusten esittelyä. Työpajaan sisältyy kokemuksellinen harjoitus, jossa hyödynnetään osallistujien omiin kokemuksiin perustuvaa reflektiivistä lähestymistapaa.

Tilaa koulutuspäivä

Koulutuspäivä rakentuu perhekeskeisen seikkailutoiminnan teoreettisista näkökulmista sekä toiminnallisista harjoituksista. Seikkailukoulutuksessa tarkastellaan vanhemman ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa huomioitavia tekijöitä mentalisaatioteorian ja intersubjektiivisten kokemusten viitekehyksestä. Lisäksi käsitellään ohjaajan roolia suhteessa perheenjäseniin. Seikkailukoulutus sisältää myös toiminnallisia harjoituksia ryhmässä, joista osallistujat saavat omia kokemuksia seikkailumenetelmistä sekä ideoita perheiden kanssa työskentelyyn.

Kysy lisää!

Pekka Lyytinen
Seikkailuohjaaja
PsL, psykoterapeutti perhe- ja pariterapia (ET)
pekka.lyytinen@mll.fi
p. 040 843 7095

Nina Mellenius
Kehittämispäällikkö
nina.mellenius@mll.fi
p. 040 501 7707

Seikkailukoulutus- MLL-Lasten-ja-Nuorten-Kuntoutussäätiö