Neuropsykiatrinen-konsultaatio-MLL-Lasten-ja-Nuorten-Kuntoutussäätiö

Neuropsykiatrinen konsultaatio

Neuropsykiatrinen konsultaatio on ammattihenkilöille suunnattu palvelu, jonka sisältö ja kesto räätälöidään yksilöllisesti tilaajan tarpeen mukaan.

Neuropsykiatrisesti oireilevat lapset ja nuoret perheineen tarvitsevat oikea-aikaista ja kokonaisvaltaista tukea monissa kehitysvaiheissa. Yleisimpiä lapsen toimintakykyyn heikentävästi vaikuttavia oireita neuropsykiatrisissa oirekokonaisuuksissa ovat

 • tarkkaavaisuuden ja vireystilan säätelyn pulmat
 • impulsiivisuus
 • ongelmat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa
 • nopeat tai jyrkät mielialan vaihtelut
 • oman käyttäytymisen ja tunteiden säätelyvaikeudet
 • pakkotoiminnot.


Riittävän varhaisella tuella voidaan merkittävästi ennaltaehkäistä lapsen tai nuoren ongelmien kasautumista. Tässä ovat avainasemassa päivähoidon ja koulun henkilöstö.

MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiöllä on pitkä kokemus lasten ja nuorten neuropsykiatristen oirekokonaisuuksien kuntoutuksesta ja palvelujen kehittämisestä. Konsultaation tavoitteena on tarjota peruspalveluiden työntekijöille tukea neuropsykiatrisen osaamisensa käyttöönottoon ja kuntoutuksellisen työotteen omaksumiseen.

Konsultaatiopalvelua tarjoavat kokeneet neuropsykiatrisen kuntoutuksen asiantuntijat. Palvelua tarjoavat seuraavien ammattiryhmien edustajat:

 • lastenpsykiatri
 • neuropsykologi
 • psykologi
 • erityisluokanopettaja
 • toimintaterapeutti.

Konsultaatio voi koskea:

 • Yksilöllisten tukitoimien suunnittelua neuropsykiatrisesti oireilevalle lapselle ja perheelle
  • puhelinkonsultaatiot
  • verkostoyhteistyöhön osallistuminen
  • työryhmälle annettava konsultaatio
 • Neuropsykiatrisen oirekokonaisuuden huomioimista päivähoidossa tai koulussa
  • oireyhtymätiedon tarjoaminen koulun henkilökunnalle
  • koulunkäyntijärjestelyiden suunnittelu
 • Oireyhtymätiedon ja tukikeinojen tarjoamista lastensuojelun työntekijöille
  • perhetyöntekijät
  • tukiperheet
 • Ryhmämuotoisen kuntoutuksellisen toiminnan käynnistäminen peruspalveluissa
  • koulutus ja konsultaatio paikalliselle työryhmälle

Toimitamme mielellämme tarjouksen neuropsykiatrisesta konsultaatiosta ja keskustelemme konsultaatiotarpeestanne.


Lisätietoja:

PsL, neuropsykologian erikoispsykologi (VET) 
Mari Saarinen 
p. 040 526 5076
mari.saarinen@mll.fi