VUOROVAIKUTUS KUVASSA. Videoavusteisen ohjauksen eettisyys ja käytäntö

Nina Mellenius ja Niina Remsu (toim.) (2013)

Kirjassa tarkastellaan eettisiä, kehityspsykologisia ja juridisia perusteluja sekä pohdintoja videoinnin käytöstä lasten ja perheiden kanssa. Teos sisältää arvostettujen asiantuntijoiden puheenvuoroja vuorovaikutuksen kehitysvaiheista, videotyöskentelystä lasten kanssa ja vanhemmuuden vahvistamisesta.

Kirjassa esitellään Videoavusteinen vuorovaikutuksen ohjaus -menetelmä (Video Interaction Guidance, VIG), jonka vaikuttavuudesta on kansainvälistä tutkimusnäyttöä ja josta on myönteisiä kokemuksia myös suomalaisessa lapsiperhetyössä jo kahden vuosikymmenen ajalta. Kirja soveltuu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla toimiville ammattilaisille ja opiskelijoille.


ISBN  978-952-5082-77-7

Tiedustelut

MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö p. (02) 2777 444, lastenkuntoutus@mll.fi