Palveluopas perhekuntoutuksen asiakasperheille

Sirkka Kosunen ja Päivi Aaltonen (toim.) 2015

Palveluopas on tarkoitettu helpottamaan perhekuntoutuksen asiakasperheiden palveluihin ohjautumista. Oppaan kuvataan lyhyesti kuntoutusta ja perheiden palveluita ohjaavaa lainsäädäntöä sekä kuntoutukseen liittyviä suunnitelmia. Oppaassa esitellään myös kunnan ja Kansaneläkelaitoksen järjestämät tuet ja palvelut sekä liikennevahinkoihin liittyvät palvelut. Lisäksi oppaassa kerrotaan muutoksenhakumenettelyistä sekä esitellään järjestöjen mahdollisuuksia toimia perheiden tukena.


ISBN 978-952-5082-87-6 (nid)
ISBN 978-952-5082-88-3 (pdf)


Tiedustelut:
MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö p. (02) 2777 444, lastenkuntoutus@mll.fi