LAPSEN AIVOVAMMA. Perustietoa syntymän jälkeisistä aivovammoista ja kuntoutuksesta

Honkinen, Kerminen, Mellenius, Miller, von Wendt (toim.) (2009)

Lapsen saama aivovamma vaikuttaa merkittävästi koko perheen hyvinvointiin. Vammautuneen lapsen tarpeet asettavat uusia haasteita kasvatukselle ja opetukselle. Yleisimpiä jälkioireita ovat toiminnan-ohjauksen ja oppimisen vaikeudet, keskittymispulmat, väsymys sekä tunne-elämän ja sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet. Aivot voivat vaurioitua tapaturman, sairauden tai verenkierron häiriön seurauksena.

Lapsen aivovamma on ensimmäinen suomenkielinen teos, joka käsittelee kokonaisvaltaisesti lapsen syntymänjälkeisä aivovammoja ja niiden kuntoutusta lääketieteellisestä, psykososiaalisesta sekä kotimaisen palvelujärjestelmän näkökulmasta. Kirja on tarkoitettu yleisteokseksi terveydenhuollon, opetus- ja sosiaalitoimen ammattihenkilöille, opiskelijoille sekä muille aiheesta kiinnostuneille.


ISBN 978-951-37-5488-4 • 2009
• PERSONA GRATA -sarja

Tiedustelut:
Kirjakaupat ja MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö, p. (02) 2777 444, lastenkuntoutus@mll.fi