ENNAKOINTIDIALOGIT PERHEKUNTOUTUKSESSA II OSA. Työntekijöiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelupalaverista

Niina Remsu (toim.) (2013)

Raportissa esitetään työntekijöiden kokemuksia yhteistyöverkostojen kanssa toteutuneista dialogisista suunnittelupalavereista. Perhekuntoutuksen osana järjestetyissä Ennakointidialogeissa työntekijät kokevat tulevansa hyvin kuulluiksi ja saavansa uutta tietoa siitä mitä muut osallistujat ajattelevat asioista. Tulevaisuuden muistelu -menetelmällä toteutettu suunnittelupalaveri tukee yhteistyötä ja antaa luottamusta asioiden järjestymiseen. Se konkretisoi hyvin työntekijäryhmän ja -verkoston käytännön yhteistyötä.

Raportissa esitettävät tulokset ovat linjassa Ennakointidialogeihin liittyvien aiempien tutkimusten kanssa ja tuottaa uutta tietoa työntekijöiden kokemuksista mm. suunnitteluun liittyvistä seurantapalavereista.


ISBN 978-952-5082-79-1 (PDF)
ISBN 978-952-5082-78-4 (nid.)

Tiedustelut:
MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö p. (02) 2777 444, lastenkuntoutus@mll.fi