EETOKSENA LAPSEN JA PERHEEN HYVINVOINTI. Retrospektiivinen katsaus perhekuntoutuksen kehittymiseen

Niina Remsu ja Katariina Pärnä (toim.) 2013

Julkaisu kertoo perhekuntoutuksen pitkäaikaikaisesta kehittämisestä, jota on tehty Lastensuojelullinen vaativa kuntoutus -hankkeessa vuosina 1994-2013 RAY:n avustuksella. Katsauksessa tarkastellaan perhekuntoutuksen kehittämistä ja kehittymistä ajassa sekä kiinteässä yhteydessä käytännön työhön.


ISBN 978-952-5082-82-1 (nid.)
ISBN 978-952-5082-83-8 (pdf)

Painos loppu.

Tiedustelut:
MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö p. (02) 2777 444, lastenkuntoutus@mll.fi